วัคซีนต้านโควิดมาแล้ว คู่บ่าวสาวควรเตรียมตัวอย่างไร

วัคซีนต้านโควิดมาแล้ว คู่บ่าวสาวควรเตรียมตัวอย่างไร

งานแต่งงาน เป็นพิธีมงคลที่จัดขึ้นเพื่อบอกกล่าวแก่สักขีพยานที่มาร่วมงานว่าคู่บ่าวสาวได้ครองรักกัน และทั้งคู่จะกลายเป็นชีวิตคู่ของกันและกัน แต่การจัดงานแต่งในช่วงนี้ก็มีหนึ่งอุปสรรคที่ทุกคู่แต่งงานจะต้องพบเจอ นั่นก็คือการจัดงานแต่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งหลายคู่ไม่รู้ว่าควรจะต้องทำอย่างไรดี หากยกเลิกก็จะต้องส่งผลกระทบในหลายฝ่าย แต่ยังโชคดีที่สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยได้คลี่คลายลงบ้างแล้ว อีกทั้งล่าสุดได้มีการประกาศให้มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด ทำให้คู่บ่าวสาวที่กำลังจะมีการจัดงานแต่งเริ่มมีความหวังขึ้นมา ดังนั้นไปดูกันเลยว่า บ่าวสาวควรต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

แนวทางสำหรับคู่บ่าวสาวที่ฉีดวัคซีนแล้ว

บอกกล่าวแก่แขกเหรื่อว่าบ่าวสาวฉีดวัคซีนแล้ว เพื่อสร้างความสบายใจ และทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

  • 1. จัดงานโดยอิงตามหลัก Social distancing มีการกำหนดระยะห่าง โดยเฉพาะจุดที่มีแขกรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น จุดลงทะเบียน ช่วงที่มีการประกอบพิธี ตั้งแต่พิธีสงฆ์ ไปจนถึงเข้าหอ เป็นต้น ใช้เทปหรือฉากกั้นหากจำเป็น
  • 2. สวมหน้ากากป้องกัน โดยมีการแจ้งกับทางแขกผู้มาร่วมงานอย่างชัดเจน รวมไปถึงการเตรียมหน้ากากไว้สำรอง เน้นการเลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัย จัดเตรียมถุงพลาสติกและถังขยะแบบมีฝาปิด เพื่อใส่หน้ากากอนามัยสำหรับใช้แล้วทิ้ง หากมีการพูดคุยต้องมีเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
  • 3. ตัดกิจกรรมที่จะต้องสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดออก งานแต่งงานจำเป็นต้องมีการประกอบพิธีในลักษณะต่าง ๆ ที่เข้าข่ายความเสี่ยง เพราะมีแขกจำนวนมากที่เข้ามาร่วมงาน ดังนั้นหากมีกิจกรรมใดที่ไม่จำเป็น ก็สามารถที่จะลดและจำกัดจำนวนของคนที่เข้าร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ได้ พร้อมจัดกิจกรรมในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
  • 4. ขอความร่วมมือให้แขกที่มาร่วมงานไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง ป้องกันในกรณีฉุกเฉิน เพราะมีบางคนที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการ รอบคอบไว้ก่อนเป็นดีที่สุด หากพบว่ามีประวัติการเดินทางไปต่างจังหวัดภายใน 14 วัน จำเป็นต้องงดเข้าร่วมงาน
  • 5. จัดจุดล้างมือเอาไว้ภายในงานอย่างทั่วถึง พร้อมเจลแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม เช่น โต๊ะ ซุ้มทางเข้า จุดยืน นั่ง ที่มีการจัดแบ่งโซน
  • 6.โต๊ะทานอาหารควรมีการจัดฉากกั้นเอาไว้วัฒนธรรมของคนไทยเราชื่นชอบการรับประทานอาหารร่วมกัน แต่ไม่ใช่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะจะส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยง ดังนั้นจึงควรมีการจัดสถานที่ที่สามารถแยกทานแบบของใครของมัน ไม่ว่าจะเป็นการช้อน โต๊ะ แก้ว และอื่น ๆ เพื่อไม่ให้ปะปนกัน ที่สำคัญระยะห่างระหว่างเก้าอี้และแขกของแต่ละท่าน ก็ต้องมีระยะห่างที่เหมาะสม พร้อมฉากกั้น
  • 7.ทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน
  • เน้นบริเวณส่วนกลางก่อนเริ่มงาน หรือในระหว่างงาน โดยใช้นำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่เสี่ยง และที่พลาดไม่ได้เลย คือ ความสะอาดของห้องส้วม เนื่องจากมีผู้ใช้หมุนเวียน จึงต้องมีการวางแผนจัดการในส่วนนี้ด้วย

ที่กล่าวไปข้างต้นจำเป็นต้องมีการวางแผน เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในงานแต่งงานเมื่อมีขั้นตอนหลายอย่าง เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัย มาตรการการป้องกันที่รอบคอบและรัดกุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เข้ามามีผลกระทบต่อการจัดงานแต่งงานของคู่บ่าวสาว ที่มีความตั้งใจอยากจัดพิธีกรรมเพื่อเป็นการยืนยันว่า พร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ซึ่งจะยกเลิกก็เป็นไปได้ยาก แต่หากจะจัดงานก็คงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยให้ได้มากที่สุด โดยต้องมีการเตรียมตัวและเตรียมการอย่างละเอียดรอบคอบ ศึกษาข้อมูลที่จำเป็น เลือกสถานที่ และรูปแบบงานแต่งงานที่เข้ากับสถานการณ์ เชิญแขกจำนวนน้อยหรือญาติที่สนิทที่สุด ลดการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เพื่อให้คลายกังวล ถึงแม้ว่า ฉีดวัคซีนต้านโควิดมาแล้ว ก็ควรมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยอื่น ๆ ร่วมด้วย และไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้คู่บ่าวสาวที่อยากจัดงานแต่ง ถึงแม้จะมีอุปสรรค แต่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่า เราสามารถก้าวข้ามเรื่องราวดังกล่าวไปพร้อมกัน