fbpx

งานแต่งงาน

Category

Archives

0 comments

“วันมงคล”  “วันดี ”  คือวันที่ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเริ่มต้นชีวิตคู่แน่นอนว่าในปีนี้ใกล้จะหมดแล้วฉะนั้นเวลาที่เหลือในปีนี้ ปี64 คู่บ่าวสาวมาเตรียมตัวก่อนเพื่อต้อนรับฤกษ์แต่งงานปี 65กัน

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนมกราคม

ฤกษ์แต่งปี 65_

 • วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
 • วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
 • วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนกุมภาพันธ์

 • วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนมีนาคม

 • วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
 • วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565
 • วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนเมษายน

 • วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
 • วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565
 • วันพุธที่ 20 เมษายน 2565
 • วันอาทิตย์ 24 เมษายน 2565
 • วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนพฤษภาคม

 • วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565
 • วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
 • วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
 • วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนมิถุนายน

 • วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
 • วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
 • วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
 • วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

 • วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565
 • วันศุกทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
 • วันจันทร์ 11 กรกฎาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
 • วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนสิงหาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565
 • วันอาทิตย์ 7 สิงหาคม 2565
 • วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
 • วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนกันยายน

 • วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565
 • วันจันทร์ที่ 5กันยายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565
 • วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565
 • วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนตุลาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565
 • วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565
 • วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนพฤศจิกายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565
 • วันศุกร์ 18พฤศจิกายน 2565
 • วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
 • วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนธันวาคม

 • วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
 • วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565
0 comments

วางแผนแต่งงาน ผ่าน  Application Clubhouse

การจัดงานแต่งงานเป็นพิธีมงคลที่จะขาดการวางแผนไปไม่ได้ เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด สร้างความทรงจำ ความประทับใจแก่แขกที่มาร่วมงานและคู่บ่าวสาว รู้หรือไม่ว่า Application Clubhouse สามารถวางแผนงานแต่งได้ ด้วยดำเนินการที่สะดวก ครบวงจร หากใครสนใจไปดูกันดีกว่าว่า มีขั้นตอนใดบ้าง

Application Clubhouse คือ อะไร

ขั้นตอนการทำงานคล้ายคลึงกับการห้องประชุมออนไลน์ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สามารถใช้ได้กับไอโฟน และต้องได้รับคำเชิญเข้าร่วมเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนข้อมูลและพูดคุย ตัวแอปพลิเคชันกำลังได้รับความนิยมในไทย โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ บอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ต่าง ๆ เน้นหัวข้อการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเน้นการใช้เสียงในการสื่อสาร แหล่งรวมผู้นำด้านความคิด และผู้สนใจในความรู้ในเรื่องใดแบบเฉพาะเจาะจง

Application Clubhouse เหมาะกับการจัดงานอย่างไร

เทคโนโลยีและการพัฒนาแอปให้ทันสมัย ฟังก์ชันที่สามารถรองรับและตอบโจทย์ความต้องการในเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อผู้จัดงานอีเว้นหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเสวนาออนไลน์ วางแผนขายสินค้า พูดคุยกับศิลปินหรือผู้ที่ชื่นชอบ แลกเปลี่ยนเรื่องราวต่าง ๆ ในหัวข้อที่สนใจ

วางแผนแต่งงาน ผ่าน  Application Clubhouse ได้อย่างไร

การพูดคุยของเจ้าของบทสนทนาก่อให้เกิดบทสรุปที่ลงตัว โดยเฉพาะงานแต่งงาน ยิ่งมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา ยิ่งทำให้สามารถสร้างสรรค์ออกมาในแบบที่ตรงต่อความต้องการมากขึ้น

 • หาฤกษ์แต่งงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด หลังจากที่คู่บ่าวสาวได้บทสรุปอย่างลงตัว พร้อมใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน การปรึกษากับหมอดูฤกษ์หรือซินแสบน Application Clubhouse สามารถพูดคุยได้แบบ Exclusive ใครไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ก็สามารถมองข้ามได้ หากต้องการถือฤกษ์สะดวก
 • รวบรวมรายชื่อแขกที่มาร่วมงาน โดยเฉพาะบุคคลสำคัญอย่างญาติผู้ใหญ่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ของทั้งสองฝ่าย รวมไปถึงเพื่อน เพื่อมาเป็นสักขีพยานให้กับความรักของคู่บ่าวสาว
 • หาสถานที่ การจัดงานแต่งงานรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคู่บ่าวสาวว่า มีจุดประสงค์ที่สำคัญในเรื่องใด หากเน้นการจัดงานแบบเล็ก ๆ ก็สามารถที่จะไปจัดริมหาด สวน บ้าน หรือจะเน้นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ โดยเลือกใช้บริการโรงแรม ร้านอาหาร หรือตัวเลือกอื่น ๆ เพื่อให้ตรง Concept ที่วางเอาไว้ ยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน อาจจะก่อให้เกิดอุปสรรค การวางแผนการจัดงานแต่งงานออนไลน์ผ่าน Application Clubhouse ก็เป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อย
 • ระเบียบการ ด้วยส่วนประกอบของการจัดพิธีต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า เพื่อให้ฝ่ายที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็น ขบวนขันหมาก พิธีการตอนเช้า พิธีสงฆ์ เป็นต้น
 • เครื่องแต่งกายเจ้าบ่าวและเจ้าสาว แต่งงานทั้งทีชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องมีความหรูหราหรือเรียบง่ายตามสไตล์ เพราะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิต คำนึงถึงงบประมาณที่มีอยู่ เตรียมการล่วงหน้าจัดงาน 3 เดือน เพื่อบทสรุปที่ลงตัวที่สุด คุ้มค่าและคุ้มราคา
 • ช่างภาพและช่างแต่งหน้า การบันทึกภาพความทรงจำ ขาดไม่ได้กับช่างภาพกับความมืออาชีพที่สร้างสรรค์ ทำให้บรรยากาศภายในงานแต่งได้กลายเป็นความทรงจำที่อยู่บนรูปภาพ จดจำแบบไม่รู้ลืม ต้องมีการติดต่อสอบถามกับทางช่างภาพมืออาชีพก่อนล่วงหน้าเพราะบางคนอาจจะต้องจองคิว
 • ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง เมื่อเตรียมตัวจัดงานและองค์ประกอบที่กล่าวไปข้างต้นครบหมดทุกข้อแล้ว อันดับต่อไป คือ การถ่ายพรีเวดดิ้งขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์และความชื่นชอบของคู่บ่าวสาวว่า อยากจะให้ออกมาในรูปแบบใด เลือกร้านที่มีแพ็คเกจคุ้มค่า มีรายละเอียดของที่ชัดเจน ในขั้นตอนนี้จะได้รูปภาพของคู่บ่าวสาวสวย ๆ ไปประดับเป็นองค์ประกอบในงานแต่งเพิ่มความโรแมนติกได้อีกด้วย
 • การ์ดแต่งงาน ของชำร่วย และของรับไหว้ ต้องมีการจัดเตรียมล่วงหน้า ตามจำนวนรายชื่อแขกที่จะมาร่วมงาน โดยเน้นให้ความสำคัญกับสิ่งของที่สื่อความหมายและสร้างความประทับใจ
 • การจัดเลี้ยงและการสร้างบรรยากาศ อาหารและเครื่องดื่ม จะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนแขก ไม่มากหรือน้อยเกินไป พร้อมกับบรรยากาศที่ตั้งขึ้นให้เข้ากับธีมของงาน

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงสร้างความหวั่นวิตก การแพร่ระบาดของโควิดจึงต้องคำนึงถึงรูปแบบการจัดงานที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ หรือจะเลื่อนงานแต่งดี การวางแผน การค้นหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตอาจจะยังไม่เพียงพอ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้ จะช่วยทำให้เราสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างความประทับใจแบบไม่รู้ลืม สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทาง Application Clubhouse

Application Club Somerset สื่อโซเชียลรูปแบบใหม่ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นผ่านทางการใช้เสียงเป็นหลัก ทำให้การพูดคุยมีอรรถรสและเพิ่มความสนุกสนานมากขึ้น ที่สำคัญ คือ ข้อมูลที่เราได้มีการพูดคุยไม่ได้มีการถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล จะเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียว โดยไม่ได้ถูกแชร์ไปยังเว็บไซต์อื่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนจัดงานแต่งงานในช่วงโควิดอย่างมาก

0 comments

ชุดแต่งงานเช้าเจ้าสาว

การเป็นเจ้าสาว คือ สิ่งที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝัน ต้องได้สวมชุดที่สวยที่สุด ดูดีที่สุดในสายตาเจ้าบ่าว หลากหลายช่วงเวลาที่เราจะต้องให้ความสำคัญในการใส่ให้ถูกกาลเทศะ ไม่ว่าจะเป็นในการทำพิธีตอนเช้าหรืองานเลี้ยงช่วงเย็น ดังนั้นจึงจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับตนเองให้มากที่สุด เพื่อโมเมนท์ที่สำคัญที่สุดในชีวิต โดยเฉพาะพิธีในตอนเช้าที่เหมาะสำหรับการถ่ายรูปและเก็บไว้เป็นความทรงจำ สาวไทยเหมาะกับชุดแต่งงานที่บ่งบอกความเป็นไทย สง่างาม มีเอกลักษณ์ ช่วยขับผิวให้โดดเด่นในแบบผู้หญิงไทย หรือสไตล์ตะวันก็สวยไม่แพ้กัน จะมีไอเดียอะไรที่น่าสนใจบ้าง ดังต่อไปนี้

12 แบบชุดแต่งงานเช้าเจ้าสาว ที่โดดเด่นไม่แพ้

ชุดไทยแบบจักรี

หนึ่งในชุดไทยประจำชาติที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเห็นถึงความสำคัญของการดำรงวิถีดั้งเดิมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ผ่านการแต่งกายที่สง่างามและโดดเด่น สามารถเช่าชุดในราคาเริ่มต้นที่ 10,000-35,000 บาท แต่หากต้องการ ครอบครองเป็นเจ้าของถาวร ก็สามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้นที่ 35,000-55,000 บาท

ชุดไทยประยุกต์

การผสมผสานชุดไทยไม่ตกยุค เหมาะกับเจ้าสาวหัวสมัยใหม่ ด้วยการนำเอาผ้าลูกไม้ลวดลายสวยงามมาผสมผสานให้เข้ากับผ้าถุงโบราณ กลายเป็นสไตล์ที่มีเอกลักษณ์ ราคาเริ่มต้น 10,000 บาทขึ้นไป เป็นชุดเจ้าสาวในราคาประหยัดแต่สวยงามยากจะเทียบเคียง

ชุดไทยห่มแบบจักรพรรดิ

ความสวยงามที่เจ้าสาวต้องหลงใหล เจ้าบ่าวเห็นแล้วต้องตกตะลึง ใช้ซิ่นไหม เอวจีบ พร้อมห่มแพรจีบแบบไทย สไบปักลวดลาย บ่งบอกถึงการเป็นสตรีผู้มีบรรดาศักดิ์ในสมัยโบราณ ราคาขึ้นอยู่กับความละเอียดของตัวงาน เริ่มต้นตั้งแต่ราคา 23,000 บาทขึ้นไป

ชุดไทยศิวาลัยสี

ชุดแต่งงานที่เหมาะสำหรับผู้สาวทุกไซส์ ส่งเสริมให้บุคลิกภาพดูสง่างามดั่งเจ้าหญิง คัดสรรด้วยลวดลายเฉพาะ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 19,900 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับเกรดและความละเอียด

ชุดไทยจักรพรรดิโทนสีชมพู

ส่งเสริมบุคลิกทำให้เจ้าสาวดูมีความอ่อนหวาน น่ารัก และน่าทะนุถนอม ยิ่งสาวที่มีผิวค่อนข้างขาว ก็จะยิ่งขับผิวให้ดูสว่าง หากรูปร่างที่ได้สัดส่วน ยิ่งเหมือนนางในฝันที่ออกมาจากในวรรณคดี สุดคุ้มในราคาเริ่มต้นที่ 20,000 บาท

ชุดไทยจักรพรรดิสีแดง

ขัดผิวให้ขาวผ่องและเป็นสีที่ได้รับความนิยม ด้วยดีไซน์ที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ โดยเฉพาะเจ้าสาวที่มีรูปร่างผอมบางทำให้ดูมีสัดส่วนและมีเสน่ห์มากขึ้น ราคาเริ่มต้น 20,000 บาทขึ้นไป

ชุดไทยบรมพิมานสีทองคำ

สาวสะโพกใหญ่ควรสวมใส่ ดีไซน์ที่ช่วยอำพรางให้ได้สัดส่วนไร้ความกังวล มั่นใจในรูปร่างของตัวเอง ยิ่งเป็นสีทองยิ่งช่วยขับความสว่างของผิว กลายเป็นสาวสง่า สร้างความประทับใจแก่เจ้าบ่าวอย่างแน่นอน ราคาเริ่มเพียงแค่ 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับลายผ้า

ชุดเจ้าสาวปักมุก

ผสมผสานความเป็นสาวหวาน บวกความขี้เล่น น่ารักลงตัวกันเจ้าบ่าวสูทสีเทา เช่าชุดด้วยราคาเริ่มต้นที่ 35,000 บาท

ชุดเจ้าไหล่เดี่ยว

สวยสง่ามาพร้อมความเซ็กซี่เบา ๆ เน้นหัวไหลให้โดดเด่น เหมาะกับสาวหน้าอกเล็กและไหล่แคบ เข้าคู่กันกับเจ้าบ่าวสูทสีกรม ราคาเช่าเริ่มต้น 35,900 บาท

เดรสสั้น

เอาใจเจ้าสาวสายแดนซ์ มีหลากหลายสไตล์ให้เลือก เน้นโทนสีอ่อนจะช่วยทำให้เจ้าสาวยังคงความอ่อนหวาน เช่าได้ในราคา 20,000 บาทขึ้นไป

ชุดเจ้าสาวสไตล์มินิมอล

เหมาะงานแต่งเล็ก ๆ เน้นความอบอุ่น เรียบง่าย ดีไซน์ชิค สง่างาม ไม่ตกเทรนด์ ยิ่งเลือกได้เหมาะสมกับสรีระ ยิ่งโดเด่น ราคาเริ่มต้นสำหรับเกรดพรีเมี่ยม 25,900 บาทขึ้นไป

ชุดเจ้าสาวสไตล์เจ้าหญิง

ความฝันที่เป็นจริง ประดับประดาด้วยลายลูกไม้ เปรียบดังเจ้าหญิงที่หลุดออกมาจากเทพนิยาย พร้อมดีไซน์สุดอลังการ เสริมทับด้วยมงกุฎและเครื่องประดับยิ่งเข้ากัน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,000 บาท

วันพิเศษ คู่กับคนพิเศษ การแต่งงานเป็นช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจ ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนทั้งคู่ จึงต้องใส่ใจกับการแต่งกายอย่างเหมาะสม เพื่อประกาศการเริ่มใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางสักขีพยานและแขกผู้มาร่วมงาน เลือกสไตล์ที่ใช่ ดีไซน์ที่ชอบ จากไอเดียที่กล่าวไปข้างต้น โดยเฉพาะพิธีในตอนเช้า ช่วงเวลาแห่งการเก็บรวบรวมโมเมนต์ดี ๆ ไว้ในรูปถ่าย เพื่อให้หวนรำลึกถึงช่วงเวลาพิเศษที่ไม่อาจลืมเลือน ตระหนักถึงความสำคัญของกันและกัน อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและไม่ใช้อารมณ์ เพื่อการมีชีวิตคู่ยืนยาว

X