Category Archives: ความเป็นมาของการจัดงานแต่งและการแลกแหวน

ความเป็นมาของการจัดงานแต่งและการแลกแหวน

การจัดงานแต่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย พร้อมการมีวิธีแลกแหวนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงาน ดังนั้นจึงอาจทำให้ใครหลาย ๆ คนรู้สึกสงสัยว่าการจัดงานแต่งและการแลกแหวนนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร มีความเป็นมาที่น่าสนใจแค่ไหน ดังนั้นภายในบทความนี้จึงจะมาแนะนำเรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวกับการจัดงานแต่ง ความเป็นมาที่น่าสนใจ และประเพณีของการแลกแหวนอย่างครบถ้วน เรื่องน่ารู้! ความเป็นมาของการจัดงานแต่ง ประวัติความเป็นมาของพิธีแต่งงาน จะมีเผยแพร่ในหลายรูปแบบของพระคัมภีร์ไบเบิลที่จะกล่าวถึงตั้งแต่ช่วงประวัติศาสตร์มนุษย์และการสร้างมนุษยชาติ ตามความเชื่อของเรื่องอดัมกับเอวาที่อาศัยอยู่ภายในสวนเอเดน พร้อมการมีระบุว่าพระเจ้าได้มีการเสกให้อดัมหลับสนิทและดึงชิ้นซี่โครงของเขาออก จากนั้นทำให้ซี่โครงติดกันกลายเป็นกระดูกซี่โครงใหม่ และกระดูกซี่โครงชิ้นนั้นกลับกลายมาเป็นหญิง เมื่ออดัมตื่นขึ้นจึงได้รู้ว่าหญิงผู้นี้มาจากเนื้อและกระดูกของตนเอง จึงได้ให้ความหมายว่าการรับใครสักคนเป็นภรรยาจะผูกพันกันไปทั้งชีวิต เพราะเชื่อว่าทั้งคู่เป็นเนื้อเดียวกัน หรือที่คนไทยเรียกว่า “เนื้อคู่” โดยจะอยู่ในปฐมกาลบทที่ 2 ของข้อ 21-25 ส่วนประวัติศาสตร์ช่วงสมัยพุทธกาลของทางโซนเอเชีย ถือกำเนิดเรื่องการแต่งงานจากพระบิดาและพระมารดาของพระพุทธเจ้า โดยมีพิธีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่และมีพิธีทางศาสนากับการจัดงานเลี้ยงสมรสขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับงานแต่งในยุคนี้เป็นอย่างมาก นอกจากโรมันยังมีการบันทึกทางประวัติศาสตร์เรื่องงานแต่งงานไว้ตั้งแต่ 500 ปีหลังพุทธกาล พร้อมการมีแหวนแต่งงานและพิธีแลกแหวนเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ โดยเป็นลักษณะของการจองฝ่ายหญิง หรือเป็นการบอกให้ชายอื่นรู้ว่าหญิงผู้นี้มีเจ้าของอยู่แล้ว โดยจะมอบเป็นแหวนที่มีคุณค่าหรือราคาสูงในสมัยนั้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องของพิธีแต่งงานหรือพิธีมงคลสมรสที่ถูกเผยแพร่ในช่วงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีการบัญญัติใช้เรียกพิธีแต่งงานของชนชั้นเจ้านายอย่างเป็นทางการว่า “พิธีมงคลสมรส” และตัดคำว่าเสกสมรสออกไป พร้อมการมีบัญญัติในเรื่องของประเพณีต่าง ๆ ตามมา เช่น ประเพณีการสู่ขอ, ประเพณีการจัดขันหมาก, ประเพณีของการมอบสินสอดทองหมั้นของทางฝ่ายชายให้กับครอบครัวฝ่ายหญิงตามมาเป็นลำดับ และขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ที่ทำให้เกิดความกระชับและเหมาะสมต่อคู่แต่งงานในยุคนี้มากขึ้น ประเพณีการแลกแหวน คืออะไร? แหวนแต่งงานหรือพิธีการแลกแหวนภายในงานแต่ง […]