Category Archives: ชุดแต่งงานภูไท

ชุดแต่งงานภูไท

ชุดแต่งงานภูไทยและประวัติของชาวภูไท คำว่า “ภูไท” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดรองลงมาจากกลุ่มไทยลาว โดยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแม่น้ำโขงแยกกลุ่มนี้ออกจากภูไทในภาคเหนือของลาว และ ญวน นอกจากนี้ยังมีวิถีชีวิตที่เป็นครอบครัวใหญ่ในบ้านเดียวกัน การทำงานได้หลายอาชีพเช่น ทำนา ทำไร่ ค้าวัว ค้าควาย นำกองเกวียนบรรทุกสินค้าไปขายต่างถิ่นเรียกว่า ‘นายฮ้อย’ เผ่าภูไทเป็นกลุ่มที่พัฒนาได้เร็วกว่าเผ่าอื่น มีความรู้ความเข้าใจและมีความเข้มแข็งในการปกครอง มีหน้าตาที่สวย ผิวพรรณดี กริยามารยาทแช่มช้อย มีอัธยาศัยไมตรีในการต้อนรับแขกแปลกถิ่นจนเป็นที่กล่าวขวัญถึง การแต่งกายของชนเผ่าภูไท การแต่งกายของชนเผ่าภูไท ในแบบของผู้ชายนั้นจะนิยมแต่งแบบกางเกงขาก๊วย สีดำหรือโสร่งตาหมากรุก เสื้อผ้าที่ใช้ผ้าสีครามหรือดำชนิดเดียวกับกางเกง สวมเสื้อคอกลมแคบชิดคอหรือคอจีน ตัวเสื้อผ่าอกตลอด ชายเสื้อผ่าข้าง หรือจะเป็นแขขนสั้นหรือยาวก็ได้ นอกจากนี้ยังโพกหัว ในบางคนก็จะมีการสักตามตัว เพื่อบ่งบอกว่าเป็นชายชาตรีอย่างเต็มตัว ส่วนของผู้หญิงจะแต่งตัวโดยใช้ผ้าซิ่นที่ทำจากผ้า ซึ่งลักษณะเด่นของซิ่นภูไท คือ การทอและลวดลายเช่น ทอเป็นลายนาคเล็กๆ นอกจากนี้มีลายอื่นๆ เช่น หมี่ปลา หมี่กระจัง หมี่ข้อ หมี่ขอ ทำเป็นหมี่คั่นหรือหมี่ลวด ต่อด้วยหัวซิ่นและตีนซิ่นทั้งขิดและจก นอกจากนี้ยังพบผ้ามัดหมี่ฝ้ายสีขาวสลับดำย้อมใบครามหรือมะเกลือสีดำ เย็บต่อด้วยหัวซิ่นตีนซิ่น ชุดแต่งงานชาวภูไท เผ่าภูไทจะนิยมใช้ผ้า “ซิ่นหมี่ตีนต่อ”เป็นผ้าประเภทเดียวกันกับผ้าผืนกว้าง ประมาณ 4-5นิ้ว ย้อมครมเกือบสีดำ […]