Category Archives: พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์มีความสำคัญต่อคู่รักกำลังแต่งอย่างไร

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์มีความสำคัญต่อคู่รักกำลังแต่งอย่างไร

สำหรับงานแต่งแบบไทย ๆ แล้วพิธีสำคัญที่มีความหมายมาก คือ พิธีการหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อประสิทธิ์ประสาทพรให้กับคู่บ่าวสาวหรือที่เรียกกันอย่างติดปากคนไทยว่า “พิธีรดน้ำสังข์” เพราะจะต้องนำสังข์มาใส่น้ำและรดลงบนมือของทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่จะนั่งเตรียมพร้อมอยู่ภายในงาน ดังนั้นถ้าเป็นการแต่งงานแบบพิธีไทยแล้ว การจัดพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ย่อมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทำความรู้จักพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ พิธีการหลั่งน้ำพระพุทธมนต์หรือการรดน้ำสังข์ เป็นพิธีไทยผสมกับพิธีของพราหมณ์ เพราะการใช้หอยสังข์มาใส่น้ำและรดบนมือของคู่บ่าวสาว จะเป็นพิธีของทางพราหมณ์ที่นำน้ำมาเป็นสื่อกลางของการอวยพรคู่บ่าวสาวให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรือง พร้อมการประสิทธิ์ประสาทพรให้คู่รักมีชีวิตที่เป็นสุข ดลบันดาลให้เกิดแต่เรื่องดี ๆ เข้ามาในชีวิต โดยที่ถูกเรียกว่าน้ำพระพุทธมนต์เพราะน้ำที่นำมาใส่สังข์เพื่อรดมือของคู่บ่าวสาวนั้น จะต้องผ่านการสวดเจริญพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์มาก่อนแล้ว จึงจะสามารถนำหลั่งลงบนมือของทั้งคู่ได้ แต่ถ้าย้อนกลับไปสู่งานแต่งในสมัยโบราณของไทย จะเรียกพิธีนี้ว่าพิธีซัดน้ำหรือเรียกชื่อเต็มว่าการซัดน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ผู้ทำพิธีและเป็นผู้สวด โดยที่พระสงฆ์จะมีการนำน้ำมนต์มาสวดทำพิธีให้เรียบร้อย จากนั้นจะนำใส่บาตรและใช้กิ่งก้านของใบไม้ที่เป็นมงคล หรือการใช้เป็นที่พรมน้ำมนต์ในการสาดน้ำใส่คู่บ่าวสาวและญาติพี่น้องที่มาร่วมงาน แต่ด้วยช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป จึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ เพื่อทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้น เรียกได้ว่าพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์คือการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยนั้นเอง การนำสังข์หรือหอยสังข์มาใช้ภายในพิธีมงคล ถูกทำขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสมัยบรรพกาล โดยเป็นความเชื่อจากช่วงสมัยของพระนารายณ์ที่ถือเป็นเทพเจ้าใหญ่ภายในศาสนาพราหมณ์ โดยจะมีสัญลักษณ์การถือหอยสังข์ไว้ในพระกร และจะมีการนำสังข์ออกมาเป่าเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและสิ่งที่เป็นอัปมงคล จึงกลายมาเป็นความเชื่อตามประเพณีของศาสนาพราหมณ์ที่หอยสังข์จะเป็นอุปกรณ์ สำหรับการสร้างความเป็นสิริมงคลและขับไล่ความไม่ดีออกจากผู้ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้สังข์ยังเป็น 1 ใน 14 ของศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกกำหนดไว้ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ การนำสังข์มาประยุกต์ใช้กับงานพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ จึงเป็นการสื่อให้เห็นถึงความเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ออกจากชีวิตของคู่บ่าวสาว เรื่องควรรู้ของพิธีการหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ สำหรับคู่รักที่กำลังจะมีพิธีแต่งงานแบบไทยและต้องการจัดพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ ขอแนะนำเรื่องควรรู้ดังต่อไปนี้ ตามพิธีโบราณและพิธีทางพราหมณ์แล้ว เมื่อมีการหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ลงมือของคู่บ่าวสาว นั่นหมายถึงทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันถูกต้องตามธรรมเนียมของไทยแล้ว การไล่เรียงลำดับของผู้ที่จะหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ […]