Category Archives: ฤกษ์แต่งงาน

ฤกษ์มงคลและฤกษ์สะดวก ตามปฏิทินจีน 2564

ฤกษ์มงคลและฤกษ์สะดวก ตามปฏิทินจีน 2564 ปัจจุบันการจัดงานแต่งงานไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานแบบประเพณีไทย การแต่งงานแบบจีนหรือผสมผสานทั้งพิธีไทยและพิธีแต่งงานแบบจีนเข้าไว้ด้วยกัน สิ่งที่คู่บ่าวสาวรวมทั้งญาติผู้ใหญ่ให้ความสำคัญก็คือการหาฤกษ์แต่งงาน ซึ่งจะมีทั้งฤกษ์มงคลที่คู่บ่าวสาวขอให้ซินแซ หมอดู หรือพระดูให้ ส่วนฤกษ์สะดวกแม้จะถือเอาวันที่คู่บ่าวสาวมีความพร้อมไม่ได้เน้นในเรื่องของฤกษ์ยาม แต่ส่วนใหญ่จะเลือกวันตามปฏิทินจีนเป็นหลัก ฤกษ์มงคลและฤกษ์สะดวก คืออะไร สำหรับฤกษ์แต่งงานของคู่บ่าวสาว หากหากต้องการดูฤกษ์มงคล จะต้องมีการนำวัน เดือน ปีเกิดของทั้งคู่ไปให้ซินแซ หมอดู หรือพระดูให้ ซึ่งในการดูฤกษ์มงคลของคู่บ่าวสาวก็จะใช้หลักโหราศาสตร์ไทยหรือโหราศาสตร์จีน ส่วนฤกษ์สะดวกก็คือการเลือกวันและเวลาที่เหมาะสม เวลาที่มีความพร้อมหรือไม่ติดขัดอะไร ถือความพร้อมของคู่บ่าวสาวเป็นสำคัญ โดยส่วนใหญ่แม้จะไม่ถือเรื่องฤกษ์ยามแต่ก็มีความเชื่อในเรื่องความเป็นสิริมงคล มักเลือกฤกษ์สะดวกตามปฏิทินจีนเป็นหลัก ปฏิทินจีน คืออะไร ปฏิทินจีน คือปฏิทินของชาวจีนที่มีการใส่รายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งนอกจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับเดือนและปี พ.ศ. ตามแบบปฏิทินไทย และ ค.ศ.ตามแบบสากลแล้ว ยังมีรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้ไว้ในปฏิทินจีนอีกด้วย เช่น วัน เดือน ปี ข้างขึ้น ข้างแรม ตามจันทรคติของไทย วันที่ตามแบบสากล เดือนและวันที่เขียนเป็นภาษาจีน นับตามแบบสากล วันที่ตามปฏิทินสากลแต่เขียนเป็นทั้งภาษาไทย จีนและอังกฤษ วัน เวลา ของการครบรอบการเปลี่ยนแปลงวันสารทของคนจีน […]