Category Archives: เพื่อนเจ้าบ่าว เพื่อนเจ้าสาว มีความสำคัญอย่างไร? ควรเลือกใครมาทำหน้าที่

เพื่อนเจ้าบ่าว เพื่อนเจ้าสาว มีความสำคัญอย่างไร? ควรเลือกใครมาทำหน้าที่

เพื่อนเจ้าบ่าว เพื่อนเจ้าสาว มีความสำคัญอย่างไร? ควรเลือกใครมาทำหน้าที่ หนึ่งในบุคคลสำคัญภายในงานที่จะต้องมีการคัดเลือก คือ เพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาว โดยเฉพาะงานแต่งในสไตล์ยุโรป จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีเพื่อนของทั้งสองฝั่งมาเป็นพยานในวันงาน ซึ่งอาจจะมีการคัดเลือกเพียงคนเดียวหรือหลายบุคคล ซึ่งจะขึ้นอยู่กับคู่บ่าวสาวเป็นผู้ตัดสินใจ ดังนั้นจึงทำให้บ่าวสาวไทยหลายคู่ เริ่มรู้สึกสงสัยว่าการมีเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาวนั้น มีความสำคัญอย่างไรและควรเลือกใครมาทำหน้าที่นี้ จึงจะถือว่าเหมาะสมที่สุด เพื่อนเจ้าบ่าว เพื่อนเจ้าสาวคือใคร ควรมีในงานหรือไม่ การจัดงานแต่งถือเป็นการจัดงานสำคัญ ที่ไม่ได้มีบ่อยครั้งและแทบจะต้องมีเป็นเพียงครั้งเดียวในชีวิต ดังนั้นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจึงต้องการให้ผู้ที่มีความสำคัญเข้ามามีส่วนร่วมในงาน ซึ่งนอกเหนือจากญาติสนิทแล้ว ย่อมต้องการให้เพื่อนที่คบกันมาอย่างยาวนาน เพื่อนรัก หรือเพื่อนที่ทำงาน รวมไปถึงเจ้านาย มาเป็นหนึ่งในแขกภายในงานด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงเกิดเป็นประเพณีการเลือกเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาว เพื่อทำให้ครบองค์ประกอบภายในงานมากที่สุด โดยเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาว มีมาตั้งแต่สมัยกรุงโรมโบราณ ซึ่งถือเป็นอารยธรรมอันเก่าแก่ของงานแต่ง สำหรับงานในยุคสมัยโรม เพื่อนเจ้าสาวจะแต่งชุดเดียวกันกับตัวเจ้าสาว และเพื่อนเจ้าบ่าวจะแต่งชุดเดียวกับเจ้าบ่าว ซึ่งจะมีเพื่อนของแต่ละฝั่งที่จำนวน 10 คน เพราะเป็นความเชื่อว่าเพื่อนบ่าวสาวจะมีหน้าที่ในการปกป้องและดูแลความรักของคนทั้งคู่ จากวิญญาณอันชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาทำลายพิธีได้ ดังนั้นการแต่งตัวเหมือนกันของทั้งเพื่อนเจ้าบ่าวและเจ้าสาว จึงเปรียบเสมือนการทำให้วิญญาณร้ายที่จะเข้ามาทำลายพิธี รู้สึกสับสนและไม่รู้ว่าใครคือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวตัวจริง นอกจากนี้ยังเป็นเหตุผลในเรื่องของสินสอด เพราะยุคโบราณยังมีปัญหาเรื่องของการถูกปล้นได้ง่ายกว่าคนในยุคนี้ จึงทำให้ต้องมีเพื่อนบ่าวสาวมาเป็นตัวหลอก เพื่อปกป้องไม่ให้เจ้าสาวกับสินสอดจำนวนมาก ต้องถูกขโมยไประหว่างการเดินทาง แต่เมื่อมาถึงยุคปัจจุบันหน้าที่ของเพื่อนบ่าวสาว คือ การให้ความช่วยเหลือทั้งคู่ ในด้านการดูแลเรื่องงานและเรื่องต่าง ๆ ภายในงาน ทั้งยังเป็นผู้ช่วยคอยพาเจ้าสาวในชุดเต็มเข้าห้องน้ำ […]