Category Archives: แนะนำรูปแบบการจัดงานแต่งตามวิถีคนรุ่นใหม่ ปี 2022

แนะนำรูปแบบการจัดงานแต่งตามวิถีคนรุ่นใหม่ ปี 2022

รูปแบบของงานแต่งจะถูกปรับเปลี่ยนไปทุกปี เพราะจะมีการพัฒนาไปตามความทันสมัยและไอเดียที่แปลกใหม่ ของผู้คนในยุคนั้น ๆ เมื่อเข้าสู่ปี 2022 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานให้กลายเป็นวิถีแห่ง New Normal หรือคนรุ่นใหม่ที่สามารถสื่อสารออกมาด้วยไอเดียสุดเจ๋ง แปลกและแหวกแนวกว่าใคร จึงไม่จำเป็นต้องจัดงานแต่งในรูปแบบเดิม ๆ อีกต่อไป ไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบ! กับรูปแบบงานแต่งตามวิถีคนรุ่นใหม่ ของปี 2022 การจัดงานแต่งของคนยุคใหม่ จะเน้นเรื่องความสะดวกและตรงต่องบประมาณที่มีเป็นหลัก รวมไปถึงงานแต่งที่เป็นไปตามสถานการณ์ ดังนั้นจึงไม่ใช่รูปแบบเดิม ๆ ที่อยู่แต่ภายในกรอบ แต่เป็นการผสมผสานให้กลายเป็นวิถีของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง บางงานอาจมีความหวือหวาอลังการ, บางงานอาจมีความแปลกกว่าใคร แต่ในขณะเดียวกันที่บางงานกลับเรียบง่าย แต่ให้ความรู้สึกที่ดีเยี่ยม เป็นต้น ดังนั้นขอแนะนำรูปแบบงานแต่งของวิถีคนยุคนี้ ในปี 2022 คือ 1.งานแต่งผ่านโปรแกรม งานแต่งผ่านโปรแกรมวิดีโอไลฟ์ หรือการใช้โปรแกรม Zoom ที่สามารถประชุมได้หลายคน พร้อมเป็นการเปิดกล้องเพื่อให้เข้ามาอยู่ในห้องเดียวกันได้ เป็นการถ่ายบรรยากาศงานที่ถูกจัดไว้อย่างเหมาะสม ซึ่งงานในประเภทนี้ถูกทำขึ้นช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระบาดอย่างหนัก จึงกลายมาเป็นความนิยมของคนรุ่นใหม่ทันที เพราะผู้มาร่วมงานไม่จำเป็นต้อง มาถึงที่ด้วยตัวเอง เพียงแค่เข้าโปรแกรมและฝากคำอวยพร โดยมีคู่บ่าวสาวมายืนรอรับเหมือนงานจริง ส่วนของขวัญและของชำร่วย สามารถส่งทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนได้ รวมไปถึงเงินใส่ซองก็สามารถโอนให้กันผ่านทาง Mobile Banking จึงถือเป็นความสะดวกที่ทำให้เกิดความปลอดภัยแน่นอน […]