Category Archives: แหวนแต่งงาน

วิธีการดูเพชรแท้ เพชรเทียม แหวนแต่งงาน

วิธีการดูเพชรแท้ เพชรเทียม แหวนแต่งงาน การ วางแผนแต่งงาน สิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็คือการจัดเตรียมสินสอดทองหมั้นที่ฝ่ายเจ้าบ่าวต้องนำไปมอบให้พ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาว โดยทั่วไปจะมีสองลักษณะคือพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวไม่เรียกร้อง และให้ฝ่ายเจ้าบ่าวจัดสินสอดไปตามความเหมาะสม หรืออีกหนึ่งวิธีพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้มีการตกลงเรื่องสินสอดทองหมั้นและสิ่งที่ต้องจัดเตรียมมามอบให้ฝ่ายเจ้าสาวไว้อย่างชัดเจน สินสอดทองหมั้น หมายถึง สินสอด หมายถึง ทรัพย์สินที่พ่อแม่ฝ่ายชายหรือฝ่ายเจ้าบ่าว มอบให้แก่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงใน พิธีแต่งงาน เพื่อเป็นการตอบแทนที่ยินยอมให้ฝ่ายหญิงแต่งงานด้วย หรือถือเป็นค่าเลี้ยงดูและค่าน้ำนม ตามธรรมเนียม ซึ่งสินสอดนี้จะตกเป็นสิทธิของพ่อแม่หรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงทันที แม้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ทองหมั้น หรือของหมั้นที่นำมาพร้อมกับสินสอดในงานแต่ง หมายถึง ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องประดับ เช่น สร้อยเพชร แหวนเพชร ทองทำ รวมถึงทรัพย์สินประเภท บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม รถยนต์ หรือของมีค่าต่าง ๆ ที่สามารถตีมูลค่าเป็นเงินได้ ตามประเพณีโบราณ ของหมั้นจะตกเป็นของฝ่ายหญิงหรือเจ้าสาว หากเป็น สร้อยเพชร แหวนเพชร หรือทองคำ ก็จะใช้เป็นเครื่องประดับในพิธีแต่งงาน การเลือกสร้อยเพชร แหวนเพชร เป็นของหมั้น เพชร เป็นเครื่องประดับที่มีทั้งมูลค่าและคุณค่าต่อจิตใจทั้งจากผู้ให้และผู้รับ การนำเครื่องประดับเพชรมาเป็นของหมั้นในพิธีแต่งงานยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันในช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุดของชีวิต การเลือกเครื่องประดับเพชรหรือแหวนเพชรเป็นสินสอดทองหมั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาประกอบการเลือกซื้อขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น […]