Category Archives: 9 ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ควรและไม่ควรทำในพิธีแต่งงาน

9 ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ควรและไม่ควรทำในพิธีแต่งงาน

การแต่งงาน คือการเริ่มต้นใช้ชีวิตร่วมกันแบบครอบครัวทำให้ในพิธีแต่งงานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนชาติใดส่วนใหญ่จะมีพิธีกรรมที่เป็นความเชื่อว่าเป็นมงคลสำหรับคู่แต่งงาน การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นก็เพื่อให้กำลังใจคู่บ่าวสาวว่าการเริ่มต้นชีวิตคู่ต่อไปนี้จะมีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต ธรรมเนียมไทยก็เช่นเดียวกันที่มีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ควรและไม่ควรทำในพิธีแต่งงาน ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น บทความนี้มีคำตอบ 9 ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ควรและไม่ควรทำในพิธีแต่งงาน ความเชื่อในพิธีแต่งงานของคนไทย ล้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับคู่บ่าวสาวทั้งสิ้น และความเชื่อในพิธีแต่งงานยังมีทั้งสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ ดังนี้     1. ความเชื่อเรื่องฤกษ์ยามการจัดพิธีแต่งงาน สิ่งที่ควรทำและเป็นความเชื่อที่มีความสำคัญลำดับแรก ๆ ของการจัดงานแต่งงาน ก็คือ ความเชื่อ เรื่องฤกษ์ยาม แม้ปัจจุบันจะนิยมจัดตามฤกษ์สะดวกของคู่บ่าวสาวเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานและมีงานประจำ การถือฤกษ์สะดวกของคู่บ่าวสาวช่วยให้การจัดเตรียมงาน รวมทั้งแขกที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะการทำงานที่อยู่ไกลบ้านได้เดินทางมาร่วมงานได้ เช่น การเลือกจัดงานให้ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์หรือช่วงวันหยุดแต่ก็ยังยึดถือความเชื่อเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับคู่บ่าวสาว นั้นคือนิยมจัดงานแต่งในเดือนคู่ ได้แก่ เดือน 2 เดือน 4 เดือน 6 หรือเดือน 9 เพราะเก้าพ้องเสียงกับคำว่า ก้าว ที่หมายถึงการก้าวไปข้างหน้า ซึ่งมีความหมายที่เป็นสิริมงคลต่อการใช้ชีวิตคู่     2.ความเชื่อเรื่องฤกษ์ยามที่ไม่ควรจัดพิธีแต่งงาน เรื่องฤกษ์ยามที่ไม่ควรจัดพิธีแต่งงาน ในอดีตมีหลายความเชื่อ เช่น ไม่จัดงานแต่งงานวันเสาร์ เพราะเป็นวันแรงหากจัดงานมงคลเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตพบแต่อุปสรรค ครอบครัวไม่มีความสุข […]