Tag Archives: ก่อนแต่งงาน ควรตรวจสุขภาพด้านใดบ้าง

การตรวจสุขภาพ เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เมื่อจริงจังกับการแต่งงาน

การตรวจสุขภาพ เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เมื่อจริงจังกับการแต่งงาน การตรวจสุขภาพประจำปี มีความสำคัญต่อคนในทุกวัยและทุกคน เพื่อเป็นการรู้ทันโรคที่กำลังคุกคามสุขภาพ แม้แต่คู่รักที่กำลังจะแต่งงานกัน เมื่อใดที่จริงจังจนถึงขั้นจะจัดงานแต่งและอยู่ร่วมกัน พร้อมสร้างครอบครัวในอนาคต เรื่องการตรวจสุขภาพ ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด เพราะถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถตัดสินเรื่องต่าง ๆ ในอนาคต ของคู่รักได้เลยทีเดียว ทำไมการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ของทั้งหญิงและชาย จึงมีความสำคัญ เชื่อว่าหลาย ๆ คนอาจรู้สึกสงสัยว่าทำไมก่อนการแต่งงาน จึงควรมีการตรวจสุขภาพก่อน ทั้งชายและหญิง มีความสำคัญอย่างไร? ดังนั้นจึงขอแนะนำเหตุผลที่คุณควรรู้ เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพก่อนการแต่งงาน ดังนี้ 1.ลดความเสี่ยงติดเชื้อ การตรวจสุขภาพก่อนการแต่งงาน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมีเชื้อแฝงมาในตัว โดยที่ไม่รู้มาก่อน ซึ่งจะส่งผลให้อีกฝ่ายเกิดปัญหาสุขภาพ และอาจกลายเป็นการตั้งครรภ์ที่ยากมากขึ้น หรือการตั้งครรภ์ไม่มีคุณภาพ ทั้งยังเป็นตัวช่วยประเมินความเสี่ยง ด้านการเกิดโรคต่าง ๆ ในอนาคต การตรวจสุขภาพโดยรวม จึงเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออันตรายได้เป็นอย่างดี 2.ตรวจดูความแข็งแรงของร่างกาย การตรวจสุขภาพจะเป็นการตรวจดูโดยรวม เรื่องความแข็งแรงของร่างกาย ซึ่งจะส่งผลไปสู่การมีบุตรในอนาคต ซึ่งความแข็งแรงนี้ จะต้องตรวจสอบตั้งแต่สุขภาพของอวัยวะภายใน ไปจนถึงสุขภาพของอวัยวะภายนอก ทั้งชายและหญิง โดยจะเป็นอีกหนึ่งตัวบ่งบอก ถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ดีเลยทีเดียว 3.ช่วยรับรองความปลอดภัยของลูกน้อย การแต่งงานย่อมหมายถึงการสร้างครอบครัว […]