fbpx

ชุดไทยงานแต่งเช้า

Tag

Archives

0 comments

“วันมงคล”  “วันดี ”  คือวันที่ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเริ่มต้นชีวิตคู่แน่นอนว่าในปีนี้ใกล้จะหมดแล้วฉะนั้นเวลาที่เหลือในปีนี้ ปี64 คู่บ่าวสาวมาเตรียมตัวก่อนเพื่อต้อนรับฤกษ์แต่งงานปี 65กัน

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนมกราคม

ฤกษ์แต่งปี 65_

 • วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
 • วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
 • วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนกุมภาพันธ์

 • วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนมีนาคม

 • วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
 • วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565
 • วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนเมษายน

 • วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
 • วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565
 • วันพุธที่ 20 เมษายน 2565
 • วันอาทิตย์ 24 เมษายน 2565
 • วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนพฤษภาคม

 • วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565
 • วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
 • วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
 • วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนมิถุนายน

 • วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
 • วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
 • วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
 • วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

 • วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565
 • วันศุกทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
 • วันจันทร์ 11 กรกฎาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
 • วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนสิงหาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565
 • วันอาทิตย์ 7 สิงหาคม 2565
 • วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
 • วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนกันยายน

 • วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565
 • วันจันทร์ที่ 5กันยายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565
 • วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565
 • วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนตุลาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565
 • วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565
 • วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนพฤศจิกายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565
 • วันศุกร์ 18พฤศจิกายน 2565
 • วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
 • วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนธันวาคม

 • วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
 • วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565
0 comments

การเลือกชุดไทยแต่งงาน” ถือว่าเป็นสิ่งท้าทายสำหรับเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ทั้งนี้หลาย ๆ คนไม่คุ้นชินกับการสวมใส่ชุดไทยบ่อยครั้งนัก เพราะชุดไทยมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ และยิ่งไปกว่านั้น ชุดไทยยังมีรูปแบบและโทนสีต่าง ๆ ให้เลือกสรรอย่างมากมาย ฉะนั้น การวางแผนและค้นหาข้อมูลก่อนเข้าร้านชุดแต่งงาน จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบและโทนสีที่ชื่นชอบและเป็นแบบฉบับของตัวเองได้มากที่สุด ซึ่งรูปร่างของเจ้าสาวแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการใส่ชุดไทยให้สวยสง่า และมีความมั่นใจ จึงต้องคำนึงถึงการเลือกชุดและโทนสีเป็นปัจจัยที่เป็นตัวแปรที่สำคัญ

การเลือกชุดเจ้าสาวชุดไทยแต่งงานให้เหมาะกับรูปร่างและสีผิวของเจ้าสาว

1.เจ้าสาวที่มีรูปร่างสูงและหุ่นเพรียว

เจ้าสาวที่มีรูปร่างสูงและหุ่นเพรียวจะเหมาะสวมใส่ชุดไทยแต่งงานที่เป็นชุดเข้ารูปและเน้นช่วงคอให้โดดเด่น เช่น ชุดไทยแต่งงานกึ่งสมัยใหม่ ที่มีลักษณะเป็นเสื้อเข้ารูป แขนสามส่วนหรือแขนยาว ผ่าหน้า ติดกระดุมยาวทั้งหมด สวมใส่คู่กับผ้าซิ่นยาวจนถึงข้อเท้า ชุดไทยประยุกต์กึ่งสมัยใหม่นี้ จะทำให้เจ้าสาวในพิธีไทยสวยสง่า เป็นกุลสตรีที่ยังคงความทันสมัยในตัว เช่น  ชุดไทยประยุกต์เรือนต้น  ชุดไทยประยุกต์จิตรลดา  ชุดไทยประยุกต์อมรินทร์  ชุดไทยประยุกต์บรมพิมาน  ชุดไทยประยุกต์ศิวาลัย  เป็นต้น

Deeplove Wedding ผู้นำด้านชุดไทยประยุกต์ ของเมืองไทย

2.เจ้าสาวที่มีรูปร่างอวบ

เจ้าสาวที่มีรูปร่างอวบ จะเหมาะสวมใส่ชุดไทยแบบประเพณีที่มีสไบเฉียงทิ้งไปด้านหลัง นุ่งผ้าซิ่นแบบมีจีบหน้านาง และคาดเข็มขัดทอง ซึ่งจะช่วยอำพรางให้รูปร่างเพรียวขึ้น เช่น ชุดไทยประยุกต์ดุสิต  ชุดไทยประยุกต์จักรี เป็นต้น ซึ่งข้อดีของชุดไทยประยุกต์จักรีนั้น จะใช้สไบคลุมช่วงบน ทำให้ช่วยพรางรูปร่างได้ เหมาะสำหรับเจ้าสาวที่มีหน้าอกแต่ไม่อยากเน้นหน้าอกให้เด่นจนเกินไป และควรเลือกสไบที่มีลายดอกเล็กจะยิ่งอำพรางหุ่นได้ดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้เจ้าสาวที่มีรูปร่างอวบที่ไม่มั่นใจในรูปร่างหรือต้องการอำพรางหุ่น อาจสวมใส่เสื้อคอตั้งและแขนยาว หรือเลือกเสื้อที่ช่วงเอวคอดเข้าเล็กน้อย หรือหากต้องการสวมใส่เสื้อแขนหมูแฮม ควรเลือกเสื้อแขนหมูแฮมที่พองเฉพาะไหล่ด้านบนและแขนเสื้อ โดยไล่ระดับให้เล็กลงจากหัวไหล่ลงมาถึงข้อมือ รวมทั้งการเลือกเครื่องประดับ ก็ควรเลือกแบบชิ้นเล็ก และไม่หนาจนเกินไป

3.เจ้าสาวที่มีรูปร่างเล็ก กะทัดรัด

เจ้าสาวที่มีรูปร่างเล็ก กะทัดรัด ควรเลือกสไบที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เพื่อจะได้ปิดบังกระดูกไหปลาร้าให้มิดชิด และเลือกคาดเข็มขัดเส้นใหญ่ เป็นการเสริมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้ดูสมส่วนยิ่งขึ้น อีกทั้งควรใส่ชุดเน้นให้ท่อนล่างเป็นทรงตรง เพราะจะช่วยทำให้ดูสูงโปร่งยิ่งขึ้น อาทิเช่น การนุ่งผ้าถุงสำเร็จ การสวมใส่โจงกระเบนทรงนางงามที่ไม่พองมากเกินไป เพราะโจงกระเบนที่มีความพองมากเกินไปจะทำให้ช่วงตัวดูตันและสั้นขึ้น

นอกเหนือจากเรื่องรูปร่างของเจ้าสาวที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเลือกชุดไทยเจ้าสาวแล้ว การเลือกชุดที่เหมาะกับสีผิวของเจ้าสาวก็เป็นปัจจัยที่ช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้เจ้าสาวในวันสุดพิเศษอีกด้วย โดยเจ้าสาวผิวสีเข้ม จะเหมาะกับชุดไทยแต่งงานโทนสีครีม สีเบจ หรือสีครีมทอง จะช่วยขับให้ผิวสีเข้มของคุณดูสว่างมีออร่า และนวลผ่องยิ่งขึ้น ส่วนเจ้าสาวผิวสีขาวซีด จะเหมาะผ้าซิ่นโทนสีเข้ม และเข้มกว่าสีเสื้อช่วงบน แต่ทั้งชุดควรเป็นสีในโทนเดียวกัน สำหรับเจ้าสาวผิวขาวอมชมพู เหมาะกับชุดสีเข้ม เช่น สีเทา สีม่วง สีน้ำเงิน เป็นต้น เพราะจะช่วยขับผิวขาวอมชมพูของเจ้าสาวให้โดดเด่นเป็นสง่ายิ่งขึ้น

และในท้ายนี้ การเลือกสวมใส่ชุดไทยแต่งงานให้เป็นสไตล์ที่ตนเองชื่นชอบ ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ๆ โดยต้องอาศัยการผสมผสานกันให้ได้แบบชุดไทยแต่งงานที่ลงตัว และเหมาะสมกับตนเอง และธีมของงานแต่งงานซึ่งการแต่งงานมีเพียงครั้งเดียว ฉะนั้นโอกาสในการเลือกชุดไทยแต่งงานก็อาจจะเป็นแค่เดียวในชีวิต จึงควรเลือกสิ่งที่เป็นสไตล์ที่ตนเองให้มากที่สุด

X