fbpx

ตัดชุดไทยแต่งงาน

Tag

Archives

0 comments

“วันมงคล”  “วันดี ”  คือวันที่ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเริ่มต้นชีวิตคู่แน่นอนว่าในปีนี้ใกล้จะหมดแล้วฉะนั้นเวลาที่เหลือในปีนี้ ปี64 คู่บ่าวสาวมาเตรียมตัวก่อนเพื่อต้อนรับฤกษ์แต่งงานปี 65กัน

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนมกราคม

ฤกษ์แต่งปี 65_

 • วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
 • วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
 • วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนกุมภาพันธ์

 • วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนมีนาคม

 • วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
 • วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565
 • วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนเมษายน

 • วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
 • วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565
 • วันพุธที่ 20 เมษายน 2565
 • วันอาทิตย์ 24 เมษายน 2565
 • วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนพฤษภาคม

 • วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565
 • วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
 • วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
 • วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนมิถุนายน

 • วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
 • วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
 • วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
 • วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

 • วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565
 • วันศุกทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
 • วันจันทร์ 11 กรกฎาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
 • วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนสิงหาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565
 • วันอาทิตย์ 7 สิงหาคม 2565
 • วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
 • วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนกันยายน

 • วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565
 • วันจันทร์ที่ 5กันยายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565
 • วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565
 • วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนตุลาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565
 • วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565
 • วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนพฤศจิกายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565
 • วันศุกร์ 18พฤศจิกายน 2565
 • วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
 • วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนธันวาคม

 • วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
 • วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565
0 comments

การเลือกชุดไทยแต่งงาน” ถือว่าเป็นสิ่งท้าทายสำหรับเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ทั้งนี้หลาย ๆ คนไม่คุ้นชินกับการสวมใส่ชุดไทยบ่อยครั้งนัก เพราะชุดไทยมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ และยิ่งไปกว่านั้น ชุดไทยยังมีรูปแบบและโทนสีต่าง ๆ ให้เลือกสรรอย่างมากมาย ฉะนั้น การวางแผนและค้นหาข้อมูลก่อนเข้าร้านชุดแต่งงาน จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบและโทนสีที่ชื่นชอบและเป็นแบบฉบับของตัวเองได้มากที่สุด ซึ่งรูปร่างของเจ้าสาวแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการใส่ชุดไทยให้สวยสง่า และมีความมั่นใจ จึงต้องคำนึงถึงการเลือกชุดและโทนสีเป็นปัจจัยที่เป็นตัวแปรที่สำคัญ

การเลือกชุดเจ้าสาวชุดไทยแต่งงานให้เหมาะกับรูปร่างและสีผิวของเจ้าสาว

1.เจ้าสาวที่มีรูปร่างสูงและหุ่นเพรียว

เจ้าสาวที่มีรูปร่างสูงและหุ่นเพรียวจะเหมาะสวมใส่ชุดไทยแต่งงานที่เป็นชุดเข้ารูปและเน้นช่วงคอให้โดดเด่น เช่น ชุดไทยแต่งงานกึ่งสมัยใหม่ ที่มีลักษณะเป็นเสื้อเข้ารูป แขนสามส่วนหรือแขนยาว ผ่าหน้า ติดกระดุมยาวทั้งหมด สวมใส่คู่กับผ้าซิ่นยาวจนถึงข้อเท้า ชุดไทยประยุกต์กึ่งสมัยใหม่นี้ จะทำให้เจ้าสาวในพิธีไทยสวยสง่า เป็นกุลสตรีที่ยังคงความทันสมัยในตัว เช่น  ชุดไทยประยุกต์เรือนต้น  ชุดไทยประยุกต์จิตรลดา  ชุดไทยประยุกต์อมรินทร์  ชุดไทยประยุกต์บรมพิมาน  ชุดไทยประยุกต์ศิวาลัย  เป็นต้น

Deeplove Wedding ผู้นำด้านชุดไทยประยุกต์ ของเมืองไทย

2.เจ้าสาวที่มีรูปร่างอวบ

เจ้าสาวที่มีรูปร่างอวบ จะเหมาะสวมใส่ชุดไทยแบบประเพณีที่มีสไบเฉียงทิ้งไปด้านหลัง นุ่งผ้าซิ่นแบบมีจีบหน้านาง และคาดเข็มขัดทอง ซึ่งจะช่วยอำพรางให้รูปร่างเพรียวขึ้น เช่น ชุดไทยประยุกต์ดุสิต  ชุดไทยประยุกต์จักรี เป็นต้น ซึ่งข้อดีของชุดไทยประยุกต์จักรีนั้น จะใช้สไบคลุมช่วงบน ทำให้ช่วยพรางรูปร่างได้ เหมาะสำหรับเจ้าสาวที่มีหน้าอกแต่ไม่อยากเน้นหน้าอกให้เด่นจนเกินไป และควรเลือกสไบที่มีลายดอกเล็กจะยิ่งอำพรางหุ่นได้ดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้เจ้าสาวที่มีรูปร่างอวบที่ไม่มั่นใจในรูปร่างหรือต้องการอำพรางหุ่น อาจสวมใส่เสื้อคอตั้งและแขนยาว หรือเลือกเสื้อที่ช่วงเอวคอดเข้าเล็กน้อย หรือหากต้องการสวมใส่เสื้อแขนหมูแฮม ควรเลือกเสื้อแขนหมูแฮมที่พองเฉพาะไหล่ด้านบนและแขนเสื้อ โดยไล่ระดับให้เล็กลงจากหัวไหล่ลงมาถึงข้อมือ รวมทั้งการเลือกเครื่องประดับ ก็ควรเลือกแบบชิ้นเล็ก และไม่หนาจนเกินไป

3.เจ้าสาวที่มีรูปร่างเล็ก กะทัดรัด

เจ้าสาวที่มีรูปร่างเล็ก กะทัดรัด ควรเลือกสไบที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เพื่อจะได้ปิดบังกระดูกไหปลาร้าให้มิดชิด และเลือกคาดเข็มขัดเส้นใหญ่ เป็นการเสริมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้ดูสมส่วนยิ่งขึ้น อีกทั้งควรใส่ชุดเน้นให้ท่อนล่างเป็นทรงตรง เพราะจะช่วยทำให้ดูสูงโปร่งยิ่งขึ้น อาทิเช่น การนุ่งผ้าถุงสำเร็จ การสวมใส่โจงกระเบนทรงนางงามที่ไม่พองมากเกินไป เพราะโจงกระเบนที่มีความพองมากเกินไปจะทำให้ช่วงตัวดูตันและสั้นขึ้น

นอกเหนือจากเรื่องรูปร่างของเจ้าสาวที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเลือกชุดไทยเจ้าสาวแล้ว การเลือกชุดที่เหมาะกับสีผิวของเจ้าสาวก็เป็นปัจจัยที่ช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้เจ้าสาวในวันสุดพิเศษอีกด้วย โดยเจ้าสาวผิวสีเข้ม จะเหมาะกับชุดไทยแต่งงานโทนสีครีม สีเบจ หรือสีครีมทอง จะช่วยขับให้ผิวสีเข้มของคุณดูสว่างมีออร่า และนวลผ่องยิ่งขึ้น ส่วนเจ้าสาวผิวสีขาวซีด จะเหมาะผ้าซิ่นโทนสีเข้ม และเข้มกว่าสีเสื้อช่วงบน แต่ทั้งชุดควรเป็นสีในโทนเดียวกัน สำหรับเจ้าสาวผิวขาวอมชมพู เหมาะกับชุดสีเข้ม เช่น สีเทา สีม่วง สีน้ำเงิน เป็นต้น เพราะจะช่วยขับผิวขาวอมชมพูของเจ้าสาวให้โดดเด่นเป็นสง่ายิ่งขึ้น

และในท้ายนี้ การเลือกสวมใส่ชุดไทยแต่งงานให้เป็นสไตล์ที่ตนเองชื่นชอบ ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ๆ โดยต้องอาศัยการผสมผสานกันให้ได้แบบชุดไทยแต่งงานที่ลงตัว และเหมาะสมกับตนเอง และธีมของงานแต่งงานซึ่งการแต่งงานมีเพียงครั้งเดียว ฉะนั้นโอกาสในการเลือกชุดไทยแต่งงานก็อาจจะเป็นแค่เดียวในชีวิต จึงควรเลือกสิ่งที่เป็นสไตล์ที่ตนเองให้มากที่สุด

0 comments

กล่าวได้ว่าชุดไทยแต่งงานเป็นหนึ่งในชุดแต่งงานที่มีเอกลักษณ์และชื่อเสียงมากที่สุดประเภทหนึ่งในโลก เนื่องจากมีการผสมผสานคุณค่าและมรดกทางวัฒนธรรมไว้อย่างวิจิตรงดงาม สะท้อนถึงความรุ่มรวยทางศิลปหัตถกรรมของคนไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และก็ได้รับการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเทรนด์ของยุคสมัยมากขึ้น สำหรับว่าที่เจ้าสาวที่กำลังมองหาชุดไทยโมเดิร์น ร้าน Deeplove Wedding ก็มีตัวอย่างชุดไทยประเภทดังกล่าวให้คุณสามารถเข้ามาลองด้วยตนเองที่ร้าน ดังนี้

1.ชุดไทยโมเดิร์นสีขาวประดับทอง

ชุดไทยโมเดิร์นสไตล์มินิมอลที่ใช้สีสันเพียงแค่สองสีในการตกแต่ง คือ สีขาวบริสุทธิ์และสีทองที่เปล่งประกายความหรูหรา ตัวชุดตกแต่งด้วยลายไทยและลายลูกไม้วิจิตรงดงาม ก่อนที่จะเพิ่มความอลังการให้กับชุดด้วยเข็มขัดวินเทจสีทองและกำไลข้อมือ ด้านหลังชุดประดับด้วยสไบสีทองที่ทองที่ให้อารมณ์คล้ายชุดเจ้าสาวสมัยใหม่ แต่ผสมผสานกับชุดไทยได้อย่างลงตัว

2.ชุดไทยโมเดิร์นปาดไหล่สีขาวน้ำนม

หนึ่งในชุดไทยโมเดิร์นสุดภาคภูมิใจของร้าน Deeplove Wedding ลวดลายของชุดใช้เอกลักษณ์ความงดงามของงานปักลายแบบยุโรป และงานปักคริสตัลแบบสวารอฟสกี้ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับผ้าไทยสีขาวน้ำนมได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังเสริมความงามด้วยเข็มขัดสไตล์วินเทจสีเทาและที่คาดผมสีขาวบริสุทธิ์ เป็นชุดไทยแต่งงานโมเดิร์นสไตล์มินิมอลที่มีจุดเด่นที่สามารถใช้ได้ทั้งในพิธีหมั้นและงานเลี้ยงได้จบภายในชุดเดียว โดยไม่ต้องเปลี่ยนหลายชุดให้เสียเวลา

3.ชุดไทยโมเดิร์นสีกลีบบัวสัตบุษ

แม้ภายนอกจะดูคล้ายกับชุดไทยแต่งงานทั่วไป แต่ความจริงแล้ว ชุดไทยโมเดิร์นสีกลีบบัวสัตบุษชุดนี้มีการใช้ลายปักคริสตัลแบบ Swarovski ตกแต่งเสื้อไหล่ปาดซึ่งเข้าชุดกับซิ่นผ้าไหมลำพูนสีชมพูสีคลายดอกบัวบาน ก่อนที่ทางร้าน Deeplove จะลงมือปักลวดลายที่ชายผ้าซิ่นด้วยช่างปักที่สั่งสมประสบการณ์ในวงการชุดไทยแต่งงานมาอย่างยาวนานเกือบ 20 ปี ทำให้ได้ลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของร้าน และในขณะเดียวกันก็ฉายให้เห็นความงามแบบสมัยใหม่ที่มีความคล่องตัว สามารถใช้เป็นชุดมงคลสมรสได้ตลอดทั้งวันงาน

4.ชุดไทยโมเดิร์นทรงเปลือยไหล่ ประดับลูกไม้ฝรั่งเศส

ชุดไทยแต่งงานสไตล์โมเดิร์นที่มีชุดเด่นที่การใช้เสื้อทรงเปลือยไหล่ตามแบบชุดเจ้าสาวตะวันตก ประดับด้วยขนนกกระจอกเทศและลวดลายลูกไม้ฝรั่งเศส ให้ความรู้สึกหรูหราราวกับเป็นคุณหญิงจากตระกูลดัง นอกจากนั้น ยังผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยกระโปรงผ้าไหมทรงหางปลาที่เลื่อมระยิบระยับราวกับเกล็ดปลาส่วนหางของนางเงือกที่สะท้อนแสงจันทร์ เป็นอีกหนึ่งชุดไทยโมเดิร์นที่ผสมผสานอิทธิพลของแฟชั่นตะวันตกกับลายไทยได้อย่างลงตัว

5.ชุดไทยโมเดิร์นสีโรสโกลด์

สีโรสโกลด์เป็นอีกหนึ่งสีที่หลายคนชื่นชอบ เนื่องจากมีความอ่อนละมุน และดูเป็นทางการในขณะเดียวกัน โดยชุดไทยแต่งงานสไตล์โมเดิร์นชิ้นนี้ใช้รูปแบบของชุดไทยจักรีที่ตัดเย็บด้วยผ้าคลิฟฟอร์ด ประดับประดาด้วยลูกปัดและกำไลข้อมือสีทองคำ แลดูโดดเด่นบนชุดสีกุหลาบอังกฤษที่นอกจากจะมีความอ่อนหวานแล้ว ยังทำให้ดูดีมีรสนิยมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้น ส่วนของผ้าซิ่นที่ใช้สีโรสโกลด์ยังนับว่าเป็นมิติใหม่ของชุดไทยแต่งงานสไตล์โมเดิร์นอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นชุดไทยที่ใครเห็นก็ชอบ เพราะมีความแตกต่างจากชุดไทยแต่งงานส่วนใหญ่ ตรงที่ใช้สีโรสโกลด์ที่ให้อารมณ์คลาสสิคและหรูหราแบบตะวันตก ช่วยขับเน้นความงามของเจ้าสาวได้แบบง่าย ๆ ไม่ต้องเยอะ

Deeplove Wedding ร้านเช่าชุดแต่งงานไทยโมเดิร์นที่ให้บริการครบวงจร

ดีไซน์เนอร์และช่างตัดเสื้อของ Deeplove Wedding เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและตัดชุดแต่งงานไทยโมเดิร์นเป็นอย่างมาก ด้วยประสบการณ์มากกว่า 16 ปีที่ช่วยดูแลความสุขของเจ้าบ่าวเจ้าสาว และตัดเย็บชุดไทยแต่งงานให้สอดรับกับเทรนด์ต่าง ๆ ในแต่ละยุคสมัยมาอย่างยาวนาน ทำให้เมื่อคุณเดินทางมาลองชุดที่ร้านของเรา คุณจะได้รับบริการจากมืออาชีพอันดับหนึ่งในวงการซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ชุดแต่งงานไทยโมเดิร์นเท่านั้น

หากยังรวมถึงบริการถ่ายภาพ Pre-Wedding บริการแต่งหน้า-ทำผม และบริการออร์แกไนซ์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีแต่งงานแบบครบวงจรจบในที่เดียว ดังนั้น หากคุณสนใจก็สามารถเดินทางมาลองชุดไทยแต่งงานที่ร้านได้เลย หรืออาจโทรสอบถามทางเบอร์ 02-398-5739 และ Line ID: @deeplovewedding

X