Tag Archives: วิธีจัดงานแต่ง

6 วิธีจัดงานแต่งแบบไม่ต้องใช้งบสูง แต่ออกมาตรงใจบ่าว-สาว เน้นบรรยากาศสุดอบอุ่น

6 วิธีจัดงานแต่งแบบงบประหยัดไม่ต้องใช้งบสูง แต่ออกมาตรงใจบ่าว-สาว เน้นบรรยากาศสุดอบอุ่น จัดงานแต่งงบประหยัด ไม่จำเป็นต้องใช้งบสูง แต่สามารถออกมาตรงใจ ทั้งคู่บ่าวสาวและผู้ที่มาร่วมงานได้ เพียงแค่คุณจะต้องเลือกทั้งสถานที่ และวิธีการจัดงานที่เหมาะสม เน้นการสร้างบรรยากาศที่มีความอบอุ่น เลือกการเชิญเพื่อนสนิท ญาติ หรือคนรู้จักใกล้ชิดเท่านั้น เพื่อทำให้ได้บรรยากาศที่ยอดเยี่ยม เข้าถึงกันได้ง่าย และไม่ต้องเปลืองงบจนเกินไป ซึ่งถ้าคุณต้องการได้รูปแบบจัดงานที่ตรงใจในลักษณะนี้ พร้อมได้ความประทับใจจากผู้ร่วมงาน สามารถติดตามอ่านได้จากภายในบทความนี้ จัดงานแต่งแบบไม่เปลืองงบด้วย 6 วิธีต่อไปนี้ งานออกมาดีแน่นอน สำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังมองหาวิธีจัดงานแต่ง แบบไม่ต้องใช้งบสูง ไม่เปลืองงบประมาณมาก แต่ได้ความประทับใจจากผู้มาร่วมงานด้วยดี ขอแนะนำ 6 วิธีจัดงานแต่งต่อไปนี้ รับรองว่างานออกมาดี บรรยากาศสุดอบอุ่นแน่นอน 1.คิดค่าจัดงานพิธีเช้าไว้ที่ 10-15% เริ่มต้นจากงานพิธีช่วงเช้า คุณจำเป็นจะต้องคิดค่าจัดงานไว้เบื้องต้น ที่ประมาณ 10-15% ดังนั้นให้คุณนำเงินค่าจัดงานทั้งหมดมารวมกัน แล้วแยกออกมา 10-15% หรือถ้าต้องการมากกว่านี้ ให้สูงสุดได้ที่ 20% ซึ่งคุณจะสามารถนำไปจัดงานได้ทั้งพิธีแบบไทยและแบบจีนอย่างเหมาะสม เงินที่ถูกแบ่งออกมา จะทำให้คุณประเมินดูว่าสามารถจัดงานได้ขนาดไหน เหมาะต่อการนำไปเช่าพื้นที่ในแบบใด และประกอบพิธีได้ครบถ้วนหรือไม่ แต่ถ้าประกอบพิธีได้ไม่ครบ ให้ตัดบางส่วนที่ไม่สำคัญออก และจุดใดที่สามารถเช่าได้ ให้เช่าใช้ไปก่อน เพื่อที่จะได้ประหยัดงบมากขึ้น […]