Tag Archives: แต่งงานบนเรือ นครนายก รีวิว

แต่งงานบนเรือต้องเตรียมความพร้อมด้านใดบ้าง

หนึ่งในสถานที่จัดงานแต่งที่ได้รับความนิยมมากพอสมควร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน คือ การแต่งงานบนเรือ เพราะให้บรรยากาศสวยในยามค่ำคืนที่เหมาะต่อการจัดเลี้ยงช่วงเย็นเป็นอย่างมาก โดยเรือจะล่องไปตามเส้นทางต่าง ๆ เพื่อทำให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เพลิดเพลินและมีการจัดพิธีแต่งเหมือนกับโรงแรมทั่วไป ดังนั้นถ้าคุณสนใจที่จะจัดงานแต่งบนเรือ ขอแนะนำวิธีการเตรียมตัวก่อนแต่ง ดังนี้ 1.เลือกรูปแบบพิธีให้ชัดเจน เรื่องแรกที่คุณควรจะเตรียมให้พร้อม คือ รูปแบบของการจัดงานแต่ง ควรจะต้องมีการพูดคุยกันเองระหว่างคู่บ่าวสาว เพื่อการตกลงที่ชัดเจน จากนั้นจึงค่อยติดต่อกับทางเรือที่รับจัดงานแต่งโดยเฉพาะ พร้อมระบุเรื่องของธีมงานหรือรูปแบบงานที่ต้องการให้ชัดเจนที่สุด ซึ่งในส่วนนี้คุณควรตกลงให้เรียบร้อยและตรงกันก่อน เพราะการจัดพิธีการต่าง ๆ บนเรือ จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีรูปแบบและขั้นตอนตรงตามเวลาที่ถูกกำหนดไว้ทั้งหมด ไม่เช่นนั้นอาจพาให้ระบบการรับงานของเรือเกิดความเสียหายได้ นอกจากนี้ในเรื่องของการแต่งหน้า ทำผม และการจัดเตรียมต่าง ๆ ในเรื่องชุดเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ควรจัดมาเองให้เรียบร้อย พร้อมมาขึ้นเรือได้เลยทันที เพื่อทำให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น 2.ตรวจงานก่อนเวลาจริง เมื่อทางเรือได้มีการติดต่อคู่บ่าวสาวเรื่องการจัดและตกแต่งสถานที่เรียบร้อยแล้ว คุณควรสละเวลาก่อนเริ่มงานประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพื่อไปตรวจงานจริงให้เรียบร้อยก่อนและควรไปด้วยตัวคุณเอง ถ้ามีจุดใดที่จำเป็นต้องเปลี่ยนหรือต้องการปรับใหม่ จะได้มีเวลาเพียงพอในการปรับเปลี่ยน แต่ทั้งนี้ควรทำแบบข้อแรก คือ การวางแผน ระบุงานให้ชัดเจน และจัดเตรียมความพร้อมให้ครบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจจะกลายเป็นอุปสรรคจนพางานล่มได้ 3.บ่าวสาวควรมาก่อนเวลา เมื่องานเตรียมพร้อมที่จะเริ่มต้นแล้ว คู่บ่าวสาวที่เริ่มจัดเตรียมทั้งการแต่งหน้า ทำผม และการสวมใส่ชุดบ่าวสาว ควรทำให้เรียบร้อยและมาก่อนเวลางานประมาณ 30 นาที […]