fbpx

ไทย

Tag

Archives

0 comments

ไอเดียชุดไทยแต่งงานแขนยาว

ประเทศไทย นับได้ว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และด้วยความที่เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ จึงก่อให้เกิดทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผสมผสานกันอย่างงดงาม สืบทอดมาถึงปัจจุบัน อาทิเช่น ผ้าไทย ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกที่ต้องรักษาร่วมกันตราบนานเท่านาน อีกทั้งวัฒนธรรมประเพณีและขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละภูมิภาค ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รากฐานทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในภูมิภาค การรับวัฒนธรรมจากภายนอกและลักษณะการผสมผสานทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลให้ผ้าไทยแต่ละภูมิภาคมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ในวันสำคัญของชีวิต เช่น งานฉลองมงคลสมรส งานหมั้น งานแต่งงาน มักจะสวมใส่ชุดไทยให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตสมรส

ชุดประจำชาติไทย รู้จักกันในนามว่า “ชุดไทยพระราชนิยม” ซึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2503 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ พระองค์ได้ทรวงพระราชดำริว่า “สมควรที่จะสรรค์สร้างการแต่งกายชุดไทยให้เป็นไปตามประเพณีที่ดีงาม” จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษา ค้นคว้าเครื่องแต่งกายสมัยต่าง ๆ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ โดยให้มีฟื้นฟู ปรับปรุง และพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัย และมีรูปแบบที่หลากหลาย เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ชุดไทยพระราชนิยม” ซึ่งมี 5 แบบจาก 8 แบบ ที่มักนำมาใช้สวมใส่เป็นชุดไทยแต่งงานแขนยาว

1.ชุดไทยจิตรลดา

ความยาวของแขนเสื้อสำหรับชุดไทยจิตรลดาเป็นแบบแขนกระบอก และความยาวของแขนเสื้อจะยาวอยู่ในระดับข้อมือ ซึ่งชุดไทยจิตรลดาจะมีความเป็นทางการมากกว่าชุดไทยเรือนต้น โดยท่อนบนเป็นเสื้อคอกลม แขนกระบอกยาว ผ่าอก ขอบตั้งเพียงเล็กน้อย จะสวมใส่คู่กับผ้าซิ่นที่ทอจากผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย นุ่งแบบป้ายหน้า และให้ความยาวของผ้าซิ่นอยู่ในระดับข้อเท้า

2.ชุดไทยอมรินทร์

ความยาวของแขนเสื้อสำหรับชุดไทยอมรินทร์เป็นแบบแขนกระบอก และความยาวของแขนเสื้อจะยาวอยู่ในระดับข้อมือ เป็นชุดที่มีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจิตรลดา แต่จะใช้เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่หรูหรามากกว่า ท่อนบนเป็นเสื้อคอตั้ง แขนกระบอกยาว ผ่าอก จะสวมใส่คู่กับผ้าซิ่นที่ทอจากผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งชุด นุ่งแบบป้ายหน้า และให้ความยาวของผ้าซิ่นอยู่ในระดับข้อเท้า

3.ชุดไทยบรมพิมาน

ความยาวของแขนเสื้อสำหรับชุดไทยบรมพิมานเป็นแบบแขนกระบอก และความยาวของแขนเสื้อจะยาวอยู่ในระดับข้อมือ มีลักษณะท่อนบนเป็นเสื้อคอกลม ขอบตั้งขึ้น แขนกระบอกยาว ผ่าด้านหน้าหรือด้านหลังของเสื้อ จะสวมใส่คู่กับผ้าซิ่นที่ทอจากผ้าไหมที่มียกดอกหรือยกทองที่มีเชิงทองทั้งตัว ผ้าซิ่นมีลักษณะจีบหน้ามีชายพก โดยตัวเสื้อและผ้าซิ่นจะเย็บติดกันเป็นชุดเดียว และให้ความยาวของผ้าซิ่นอยู่ในระดับข้อเท้า

4.ชุดไทยศิวาลัย

ความยาวของแขนเสื้อสำหรับชุดไทยศิวาลัยเป็นแบบแขนกระบอก และความยาวของแขนเสื้อจะยาวอยู่ในระดับข้อมือ เป็นชุดที่มีความคล้ายคลึงกับชุดไทยบรมพิมาน มีท่อนบนเป็นเสื้อแขนยาว คอตั้งเล็กน้อย ห่มสไบปักลายซ้อนทับเสื้ออีกชั้นแต่ไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้น สวมกับผ้าซิ่นที่ทอด้วยไหมยกดิ้นทอง ซึ่งจะเย็บตัวเสื้อติดกับผ้าซิ่นเป็นชุดเดียวกัน

5.ชุดไทยเรือนต้น

ชุดไทยเรือนต้นจะมีความแตกต่างกับชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยบรมพิมาน และชุดไทยศิวาลัย เพียงเล็กน้อย คือ ความยาวของแขนเสื้ออยู่ในระดับยาวคลุมข้อศอกลงมาเล็กน้อย เป็นระดับแขน 3 ส่วน ซึ่งเป็นชุดไทยแบบลำลอง ท่อนบนเป็นเสื้อแขน 3 ส่วน คอกลม ไม่มีขอบตั้ง ผ่าอก ติดกระดุม 5 เม็ด นิยมนุ่งกับผ้าซิ่นที่ทอจากผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย ลายริ้วตามขวางหรือตามยาว และให้ความยาวของผ้าซิ่นอยู่ในระดับข้อเท้า

 

นอกจากทั้ง 5 แบบที่เป็นชุดไทยพระราชนิยมที่นิยมสวมใส่ชุดไทยแต่งงานแขนยาวแล้ว ยังมีชุดไทยประยุกต์หรือชุดไทยแขนหมูแฮม ซึ่งเป็นเสื้อแขนยาว ทำจากผ้าลูกไม้และความยาวของแขนนิยมให้อยู่ในระดับข้อมือเช่นกัน

0 comments

ประเภทชุดไทยจิตรลดาที่ใช้ในงานแต่งงาน

การสวมใส่ชุดไทยเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนไทย ซึ่งนอกเหนือจากรูปแบบของชุดไทยจะมีความหลากหลายทั้งการออกแบบ การตัดเย็บ  ชนิดและลวดลายของผ้าที่นำมาตัดเย็บ จึงถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยตั้งแต่รุ่นอดีตสืบทอดมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน

ชุดไทย” ถือเป็นชุดประจำชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการออกแบบและการตัดเย็บที่ประณีต อีกทั้งความสร้างสรรค์ลวดลายบนผ้าไทยที่เกิดจากงานฝีมือของช่างไทยที่มีความโดดเด่น ทำให้ชุดไทยเป็นงานศิลปะหนึ่งเดียวในโลกที่สร้างความแตกต่างและอัตลักษณ์เฉพาะตัว แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้โอกาสที่จะสวมใส่ชุดไทยอาจจะไม่พบเห็นได้บ่อยนัก โดยส่วนใหญ่ผู้หญิงผู้ชายมักจะได้ใส่ชุดไทยในวันสำคัญที่สุดของชีวิต ก็คือ “วันแต่งงาน” ในงานหมั้น งานฉลองมงคลในพิธีเช้า เพราะถือเป็นการทำพิธีการที่เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตสมรส

ชุดไทยจิตรลดา

ชุดไทยจิตรลดา ตั้งตามชื่อ “พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน” เป็นชุดแต่งกายประจำชาติของสุภาพสตรี ซึ่งนิยมสวมใส่ในงานพิธีหรืองานพระราชพิธีต่าง ๆ ในช่วงเวลากลางวัน อาทิเช่น งานพิธีหมั้น งานมงคลสมรส ลักษณะเป็นทางการกว่าชุดไทยเรือนต้น ซึ่งลักษณะเด่นของชุดไทยจิตรลดาจะเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีหลายรูปแบบ ทั้งลักษณะการตัดเย็บ และชนิดของผ้า เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าใยประดิษฐ์ ผ้าพื้น ผ้าลายดอก ผ้าลายริ้ว ผ้ายกดิ้นเงิน ผ้ายกดิ้นทอง เป็นต้น

ประเภทของชุดไทยจิตรลดา

1.ชุดไทยจิตรลดาโบราณ

มีลักษณะเสื้อเข้ารูปคอกลมและตั้งขึ้น มีสาปติดกระดุมด้านหน้า 5 เม็ด ความแขนยาวจรดข้อมือเข้าชุดกับผ้าซิ่นป้ายหน้า หรือ เป็นเสื้อแขนกระบอก นุ่งกับผ้าซิ่นทอลายขวาง โดยนิยมใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือยกดอกทั้งตัว ตัดแบบเสื้อคนละชิ้นกับผ้าซิ่น โดยลักษณะเสื้อแขนยาว ผ่าหน้าอก คอกลม มีขอบตั้งเล็กน้อย ติดกระดุม ส่วนผ้าซิ่นยาวจรดข้อเท้า ป้ายด้านหน้า ตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือยกดอกทั้งตัว ผ้าซิ่นยาวป้ายหน้าคนละชิ้นกับตัวเสื้อ

เหมาะใช้ในงานที่สุภาพบุรุษแต่งกายเต็มยศ และสุภาพสตรีไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และไม่ต้องคาดเข็มขัด แต่ควรประดับด้วยสร้อยคอติดกระดุมทอง สร้อยข้อมือ และต่างหู

2.ชุดไทยจิตรลดาประยุกต์

เป็นการนำชุดไทยจิตรลดาโบราณมาประยุกต์ โดยผสมผสานความเป็นไทยแบบโบราณและความทันสมัยอย่างลงตัว เช่น การเลือกผ้าลูกไม้ที่มีลวดลายสวยงามมาผสมกับผ้าไหมหรือผ้าซิ่นที่สวยงามตามแบบชุดไทยจิตรลดาโบราณ หรือจะเลือกออกแบบชุดไทยจิตรลดาโบราณให้มีความยาวด้านหลังของชุดมีความยาวเหมือนกับชุดสากล ทั้งนี้ชุดไทยจิตรลดาประยุกต์จะมีแบบชุดโดยรวม ดัดแปลงจากการออกแบบและตัดเย็บของชุดไทยพระราชนิยม ทั้ง 8 แบบ (ชุดไทยเรือนต้น  ชุดไทยจิตรลดา  ชุดอมรินทร์  ชุดไทยบรมพิมาน  ชุดไทยดุสิต  ชุดไทยจักรี  ชุดไทยศิวาลัย  และชุดไทยจักรพรรดิ) เพื่อเติมเต็มความสวยงามในแต่ละแบบ รวมทั้งเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและเพิ่มความพึงพอใจของแต่ละปัจเจกบุคคล ซึ่งอาศัยวิธีการผสมผสาน “คัสตอมไมซ์” (customized) ส่วนต่างๆของชุดไทยพระราชนิยมแบบต่าง ๆ  เพื่อให้การสวมใส่ชุดไทยจิตรลดาประยุกต์ให้ดูทันสมัยและทำให้สวมใส่ได้ง่ายกว่าแบบเดิม โดยเสื้อตัวบนมีการปรับให้กลายเป็นเสื้อไหล่เดี่ยวพร้อมติดผ้าสไบบริเวณหัวไหล่ โดยตัวเสื้อจะแยกชิ้นกับผ้าซิ่น  หรืออาศัยไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ให้ชุดไทยจิตรลดาประยุกต์ให้ทันสมัยมากขึ้น แต่ยังคงความคลาสสิคของรูปแบบดั้งเดิมไว้ โดยนำผ้าไหมปักลวดลายต่าง ๆ เช่น ธงชัย ลายดอกจิก มาใช้ตัดเย็บ โดยออกแบบคอเสื้อให้กว้างขึ้นตามแบบฉบับนิยมของสุภาพสตรียุโรป เพิ่มระบายลูกไม้เป็นชั้นๆ รอบแขนเสื้อและเอวเสื้อเข้ารูปให้สวยงามขึ้น

Deeplove Wedding ผู้นำด้านชุดไทยประยุกต์ ของเมืองไทย

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีแบบของชุดไทยจิตรลดาโบราณและชุดไทยจิตรลดาประยุกต์สำหรับใช้ในงานแต่งงานหลากหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบจะมีเอกลักษณ์ สีและลวดลายที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่แตกต่างกัน คือ ความวิจิตรสวยงามตระการตา ความละเอียดลออและความประณีตในการตัดเย็บ ทำให้ชุดไทยจิตรลดาเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่จะนำมาใช้ในงานแต่งงาน

X