การจัดพิธีหมั้นอย่างง่าย

การจัดพิธีหมั้นอย่างง่าย

การ แต่งงาน คือจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัว สำหรับพิธีแต่งงานแบบไทยหลังจากที่มีการสู่ขอตามประเพณีแล้วจะมีขั้นตอนสำคัญ ได้แก่พิธีหมั้นโดยฝ่ายชายจะต้องจัดขันหมากหมั้นพร้อมสินสอดทองหมั้นตามที่ตกลงกับครอบครัวฝ่ายหญิงไปหมั้นหมายกันไว้ก่อน หรืออาจรวบรัดมีการหมั้นหมายและพิธีแต่งงาน ในวันเดียว ปัจจุบันนิยมจัดพิธีหมั้นอย่างง่าย ๆ ส่วนจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้น Deeplovewedding.com มีคำแนะนำ

ความหมายและความสำคัญของการจัดพิธีหมั้น

การจัดพิธีหมั้น สำหรับงานแต่งแบบไทย หมายถึง การนำสินสอดทองหมั้นไปมอบให้พ่อแม่ฝ่ายผู้หญิง เพื่อเป็นประกันสัญญาที่แน่ชัดว่าจะแต่งงานด้วย และการหมั่นหมายยังเป็นการเปิดโอกาสให้ว่าที่บ่าวสาวได้เรียนรู้และปรับตัวเข้าหากัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการใช้ชีวิตคู่ในอนาคต

ขั้นตอนและการจัดพิธีหมั้นอย่างง่าย

การแต่งงานแบบไทย ในปัจจุบัน รวมถึงพิธีหมั้น ขั้นตอนและพิธีการต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงและปรับลดรายละเอียดขั้นตอนการจัดงานให้รวบรัดแตกต่างไปจากแบบประเพณีที่ปฏิบัติมาแต่โบราณ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการใช้ชีวิตของหนุ่มสาวในนี้ที่เน้นความสะดวก ประหยัด และเรียบง่าย แม้พิธีหมั้น และการจัดงานแต่งงานจะปรับลดรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละขั้นตอนลง แต่หลักการจัดเตรียมขันหมากยังคงมีความหมายเชิงสัญลักษณ์แฝงอยู่อย่างครบถ้วน เริ่มจากขั้นตอนง่าย ๆ ต่อไปนี้

การจัดพิธีหมั้นอย่างง่าย

  1. จัดพิธีหมั้นและจัดงานแต่งงานในวันเดียวกัน

การจัดพิธีหมั้นในวันเดียวกับการจัดงานแต่งงาน เป็นการจัดพิธีแต่งงานและงานหมั้นตามแบบประเพณีไทยดั้งเดิมแต่ไม่เคร่งครัด มีความเรียบง่ายโดยจัดให้มีพิธีหมั้นในช่วงเช้าหลังจากนั้นก็จะทำพิธีสงฆ์ ด้วยการถวายอาหารปิ่นโตซึ่งพระสงฆ์จะกลับไปฉันท์อาหารเช้าที่วัด หลังจากนั้นก็ทำพิธีแต่งงานตามขั้นตอน เช่น ผูกข้อมือรับขวัญคู่บ่าวสาว และรดน้ำสังข์ หรือเลือกเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ส่วนใหญ่จะต่อด้วยงานกินเลี้ยงให้เสร็จภายในเที่ยง หรือกินเลี้ยงช่วงเย็นให้เสร็จพิธีในวันเดียว

การจัดพิธีหมั้นอย่างง่าย
การจัดพิธีหมั้นอย่างง่าย
  1. จัดพิธีหมั้นไว้ก่อน และกำหนดจัดงานแต่งงานภายหลัง

สำหรับการจัดพิธีหมั้นไว้ก่อนแล้วกำหนดจัดงานแต่งงานภายหลัง อาจทำได้ 2 รูปแบบ ได้แก่การจัดพิธีหมั้นแล้วมีงานเลี้ยงฉลองหมั้น หรือทำพิธีหมั้นแบบง่าย ๆ มีเพียงพี่น้องญาติสนิทเท่านั้น ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ มีรายละเอียดและขั้นตอน ดังนี้

  • การจัดพิธีหมั้น และมีงานเลี้ยงฉลองหมั้น

การจัดพิธีหมั้น จะมีการจัดขันหมากหมั้นแล้วแห่ขันหมากหมั้นไปยังบ้านว่าที่เจ้าสาวพร้อมสินสอดของหมั้นตามที่ตกลงกันไว้ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ใหญ่ฝ่ายว่าที่เจ้าสาว หลังเสร็จพิธีหมั้นแล้วอาจกินเลี้ยงฉลองหมั้นต่อซึ่งพิธีจะเสร็จภายในเที่ยงวันหรือเสร็จสิ้นภายในวันเดียว

การจัดพิธีหมั้นอย่างง่าย
การจัดพิธีหมั้นอย่างง่าย
  • ทำพิธีหมั้นแบบง่าย ๆ โดยไม่มีงานเลี้ยง

การจัดพิธีหมั้นแบบง่าย ๆ อาจมีเฉพาะพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาว ไม่มีสินสอดทองหมั้น มีเพียงแหวนหมั้นตามรูปแบบที่ว่าที่บ่าวสาวต้องการแล้วทำแลกแหวนหมั่นกันเท่านั้น หลังเสร็จพิธีแลกแหวนหมั้นกันแล้ว อาจทานข้าวหรือจัดอาหารทานร่วมกันระหว่างพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทเท่านั้น

การจัดพิธีหมั้นอย่างง่าย
การจัดพิธีหมั้นอย่างง่าย

ความสำคัญของพานของหมั้น

การจัดพิธีหมั้นอย่างง่าย นอกจากจะมีสินสอดทองหมั้นตามที่ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้แล้ว หรือเป็นเพียงพิธีแลกแหวนหมั้นของว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเท่านั้น แต่ทั้งสองรูปแบบ อาจจัดเตรียมพานขันหมาก 2 ชุด ประกอบด้วยพานขันหมากและพลู ซึ่งให้ความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าได้หมั้นหมายกันแล้ว และพานสินสอดอาจมีทั้งสินสอดทองหมั้นตามที่ตกลงกันไว้หรือมีเพียงแหวนหมั้น 2 วงไว้แลกเปลี่ยนกัน พร้อมข้าวเปลือก งา ถั่วเขียว ใบเงิน ใบทอง เพื่อแสดงถึงความเจริญงอกงาม และเชื่อว่าจะทำให้ความรักของทั้งคู่เจริญงอกงาม

การจัดพิธีหมั้นอย่างง่าย เป็นการปรับเปลี่ยนและลดขั้นตอนต่าง ๆ ให้กระชับ สะดวก รวดเร็ว และประหยัด เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการใช้ชีวิตของหนุ่มสาวในยุคปัจจุบัน  ที่ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายทำงานหาค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงานกันเอง โดยไม่ได้รบกวนผู้ใหญ่หรือพ่อแม่พี่น้อง การจัดพิธีหมั้นและจัดงานแต่งงานแม้จะประยุกต์ให้มีความเรียบง่าย แต่ยังคงเอกลักษณ์และรูปแบบที่สำคัญของการแต่งงานแบบไทยไว้อย่างครบถ้วน

การจัดพิธีหมั้นอย่างง่าย
การจัดพิธีหมั้นอย่างง่าย