ชุดไทยแต่งงาน และความหมายของชุดไทยแต่งงานประเภทต่างๆ

ชุดไทยแต่งงาน และความหมายของชุดไทยแต่งงานประเภทต่างๆ

การสวมใส่ ชุดไทยแต่งงาน เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนไทยที่กำลังเข้าสู่พิธีแต่งงาน เพราะนอกจากรูปแบบของชุดไทยจะมีความหลากหลาย การออกแบบตัดเย็บและผ้าที่นำมาตัดเย็บยังเป็นภูมิปัญญาในการถักทอผ้าของคนโบราณที่มีการอนุรักษ์และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ชุดไทยและชุดไทยประยุกต์นิยมสวมใส่ในงานราชพิธี งานพิธีรวมทั้งงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานทำบุญบ้าน งานบวชนาค และงานทำบุญตักบาตรทั่วไป

Call : Deeplove Wedding
0863255779

Add Line : @deeplovewedding เพื่อสอบถามรายละเอียดการเช่าชุดไทย กับ Deeplove

ชุดไทยพระราชนิยม ประเภทของชุดไทย และความหมายของชุดไทยประยุกต์

ชุดไทยพระราชนิยม และประเภทของชุดไทย

ชุดไทย เป็นชุดประจำชาติที่สวยงาม มีการออกแบบและการตัดเย็บที่ประณีต บวกกับการสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าที่เกิดจากงานฝีมือของช่างไทย ทำให้ชุดไทยเป็นชุดประจำชาติที่มีความโดดเด่น สามารถแสดงออกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีของความเป็นไทยไว้อย่างชัดเจน ชุดไทยพระราชนิยมแบ่งออกเป็น 8 ประเภท โดยแต่ละประเภทมีความสวยงามและนิยมสวมใสในงานพิธีหรือในวาระโอกาสต่าง ๆ เช่น

ชุดไทยพระราชนิยม ประเภทของชุดไทย และความหมายของชุดไทยประยุกต์

  1. ชุดไทยเรือนต้น

ชุดไทยเรือนต้น
ชุดไทยเรือนต้น

ชุดไทยแบบลำลอง ลักษณะผ้าถุงเป็นผ้าไหมซิ่นป้ายหน้า ตัวเสื้อผ่าหน้าและติดกระดุม คอเสื้อจะ

เป็นคอกลมไม่มีขอบ แขนเสื้อเป็นแขนสามส่วน เสื้อคนละท่อนกับซิ่นผ้าที่ใช้ตัดเย็บอาจใช้ผ้าสีตามริ้วซิ่นหรือเชิงซิ่น สีจะตัดกับซิ่นหรือสีเดียวกันก็ได้

  1. ชุดไทยจิตรลดา

ชุดไทย Deeplove
ชุดไทย Deeplove
ชุดไทย Deeplove
ชุดไทย Deeplove

ชุดไทยจิตรลดา ตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือยกดอกทั้งตัว ผ้าซิ่นยาวป้ายหน้าคนละท่อนกับ

ตัวเสื้อ ลักษณะตัวเสื้อผ่าหน้าและติดกระดุม คอเสื้อเป็นคอกลมขอบตั้งเล็กน้อย แขนเสื้อเป็นแขนยาว

  1. ชุดไทยอมรินทร์

ชุดไทยอมรินทร์
ชุดไทยอมรินทร์

ชุดไทยอมรินทร์ ลักษณะตัวเสื้อด้านหน้าเป็นแบบผ่าหน้าและติดกระดุม คอเสื้อเป็นคอกลมไม่มี

ขอบ แขนเสื้อเป็นแขนยาวหรือแขนสามส่วน ผ้าถุงเป็นซิ่นไหมป้ายหน้า แบบเหมือนไทยจิตรลดา ต่างกันที่ใช้ผ้าและเครื่องประดับหรูหรากว่า ใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัว

  1. ชุดไทยบรมพิมาน

ชุดไทยอมรินทร์
ชุดไทยอมรินทร์

ชุดไทยบรมพิมาน ตัวเสื้อแขนยาว คอกลม มีขอบตั้ง ผ่าด้านหน้า หรือด้านหลังก็ได้ ตัดเย็บด้วยผ้า

ไหมหรือยกทอง มีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ เป็นชุดติดกัน ซิ่นมีจีบยกข้างหน้ายาวจรดข้อเท้า ที่ชายพก ใช้เข็มขัดไทยคาด

  1. ชุดไทยจักรี

ชุดไทยจักรี

ชุดไทยจักรี

ชุดไทยจักรี เป็นชุดไทยห่มสไบ ลักษณะตัวเสื้อด้านหน้าผ่าหลัง คอเสื้อเป็นแบบคอกลม ตัวเสื้อไม่มีแขน ลักษณะผ้าถุงคือมีหน้านางและชายพก ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวคาดเข็มขัดไทย ท่อนบนเป็นสไบ จะเย็บติดกับซิ่นหรือท่อนเดียวกัน หรือจะมีสไบห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่ง ชายสไบคลุมทิ้งชายด้านหลังยาวตามเห็นสมควร

  1. ชุดไทยจักรพรรดิ

ชุดไทยจักรพรรดิ
ชุดไทยจักรพรรดิ

ชุดไทยจักรพรรดิ ลักษณะตัวเสื้อด้านหน้าเป็นทรงรัดรูป เกาะอก คอเสื้อไม่มี แขนเสื้อเป็นแบบไม่มีแขน ใช้ซิ่นไหมหรือยกทอง เอวจีบมีหน้านางและชายพก ห่มแพรจีบแบบไทยเป็นชั้นที่หนึ่งก่อน แล้วจึงใช้สไบปักอย่างสตรีบรรณาศักดิ์สมัยโบราณ ห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่ง ใช้เข็มขัดไทยคาด

  1. ชุดไทยดุสิต

ชุดไทยดุสิต
ชุดไทยดุสิต

ชุดไทยดุสิตลักษณะตัวเสื้อเป็นแบบไม่มีแขน คอด้านหน้า-หลัง คว้านกว้างผ่าหลังและปักเป็น

ลวดลายสวยงาม ลักษณะผ้าถุงหรือซิ่นใช้ผ้ายกไหมหรือยกทอง จีบหน้า มีชายพก จีบเอว ใช้เข็มขัดไทยคาด

  1. ชุดไทยศิวาลัย

ชุดไทยศิวาลัย
ชุดไทยศิวาลัย

ชุดไทยศิวาลัย ใช้ซิ่นไหมหรือยกทองมีชายพก เสื้อตัดแบบแขนยาว ผ่าหลัง เย็บติดกับผ้าซิ่นคล้ายกับชุดไทยบรมพิมาน แต่ห่มปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อน

ชุดไทยประยุกต์ คืออะไร

ชุดไทยพระราชนิยม ประเภทของชุดไทย และความหมายของชุดไทยประยุกต์

ชุดไทยประยุกต์ ชุดไทยพระราชนิยม ประเภทของชุดไทย และความหมายของชุดไทยประยุกต์
ชุดไทยประยุกต์

เมื่อพูดถึงชุดไทย ชุดไทยประยุกต์ เป็นชุดไทยที่ได้รับความนิยมสำหรับเจ้าสาวเสมอมา เพราะเป็นการผสมผสานความเป็นไทยและความทันสมัยเอาไว้ได้อย่างลงตัว คนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจกันดีว่าเป็นชุดประจำชาติ นิยมตัดเย็บด้วยผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อให้ชุดไทยที่ตัดเย็บออกมาสวยงามโดดเด่น ปัจจุบันชุดไทยแบบดั้งเดิมได้มีการออกแบบให้เหมาะกับยุคสมัยมากขึ้นหรือที่เรียกกันว่า ชุดไทยประยุกต์

ความหมายของชุดไทยประยุกต์ ได้แก่ รูปแบบชุดประจำชาติไทยที่นำชุดไทยพระราชนิยมมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้ชุดไทยมีรูปแบบใหม่ ๆ เหมาะกับยุคสมัยและวิถีการใช้ชีวิตของคนไทยในปัจจุบันมากขึ้น แต่ยังคงความสง่างามสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นชุดประจำชาติของไทยไว้เช่นเดิม ชุดไทยประยุกต์ ที่นิยมสวมใส่ในงานมงคลสมรส

ชุดไทยประยุกต์ ชุดไทยพระราชนิยม ประเภทของชุดไทย และความหมายของชุดไทยประยุกต์

ทราบประเภทของชุดไทย และความหมายของชุดไทยประยุกต์ที่ถูกต้องก็จะช่วยให้ว่าที่เจ้าสาวเลือกรูปแบบชุดไทยได้เหมาะสมกับพิธีการ เช่น พิธีหมั้น พิธีรดน้ำสังข์ ตักบาตรหรืองานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส โดยชุดไทยประยุกต์ที่ได้รับความนิยม เช่น ชุดไทยดุสิต ชุดไทยจักรพรรดิ ชุดไทยศิวาลัย และชุดไทยจักรี

ชุดไทยประยุกต์ ชุดไทยพระราชนิยม ประเภทของชุดไทย และความหมายของชุดไทยประยุกต์

สวมใส่ชุดไทยประยุกต์มีข้อดีอย่างไร

ชุดแต่งงานไทยโบราณ ชุดไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือชุดไทยประยุกต์ไม่มีรูปแบบตายตัวเป็นการผสมผสานระหว่างชุดไทยสมัยเก่ามิกซ์แอนด์แมทช์กับวัฒนธรรมการแต่งกายสมัยใหม่เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว เจ้าสาวที่ยังลังเลหรือตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกชุดแต่งงานแบบไหน ชุดไทยประยุกต์เป็นไอเดียที่น่าสนใจ 4 ข้อดีของชุดไทยประยุกต์มีอะไรบ้างมาดูกัน

1.สวมใส่ได้ทุกสรีระ

ชุดไทยประยุกต์สามารถนำมามิกซ์แอนด์แมทช์เพื่อให้เจ้าสาวสวมใส่ได้อย่างเหมาะสม เช่น มิกซ์แอนด์แมทช์กับชุดไทยโบราณ สมัยอยุธยา ชุดไทยโบราณสมัยสุโขทัย เป็นต้น ไม่ว่าจะมีรูปร่างแบบไหนหรือสรีระแบบไหนก็ตาม สวมใส่ได้ทั้งสาวอวบ สาวหุ่นเล็กหรือสาวหุ่นเพรียว อาจเพิ่มความหวานและมุนเข้าไปด้วยการคุมสไบโปร่งหรือใช้ผ้าลูกไม้โปร่งอีกชั้น

ชุดไทยประยุกต์ ชุดไทยพระราชนิยม ประเภทของชุดไทย และความหมายของชุดไทยประยุกต์

2.ไม่ซ้ำซากจำเจ

ชุดไทยประยุกต์ชุดไทยที่นำมาพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยนั้นๆ ทำให้ไม่ซ้ำซากจำเจและดูทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ยิ่งถ้าเลือกร้านให้บริการเช่าซื้อชุดไทยชุดแต่งงานที่มีบริการออกแบบชุดไทยประยุกต์ให้เหมาะสมกับเจ้าสาวแต่ละคนตัดเย็บด้วยทีมช่างฝีมือดีมีประสบการณ์ ยิ่งสบายใจหายห่วง เจ้าสาวได้สวมใส่ชุดไทยประยุกต์ที่สวยและเหมาะสมที่สุดแน่นอน

ชุดไทยประยุกต์ ชุดไทยพระราชนิยม ประเภทของชุดไทย และความหมายของชุดไทยประยุกต์

3.สมัยใหม่แต่คงความเป็นไทย

ชุดไทยประยุกต์เป็นชุดแต่งงานที่ได้รับความนิยมทั้งเจ้าสาวและเจ้าบ่าว ยกตัวอย่างเช่น เจ้าบ่าวเลือกสวมสูทแบบทางการ สีสูทคุมโทนกับชุดเจ้าสาว นุ่งคู่กับโจงกระเบนแบบไทยๆ เจ้าสาวอาจเลือกชุดไทยประยุกต์แบบชุดไทยจักรพรรดิ ชุดไทยห่มสไบ อาจนำผ้าลูกไม้ฝรั่งเศสเบี่ยงพาดเป็นสไบ เลือกใช้ผ้ายกลายดอกเป็นผ้าถุงทำให้ดูหรูหราไปอีกแบบ เป็นต้น ชุดไทยประยุกต์แม้จะมีการผสมผสานให้ดูร่วมสมัยแต่ยังคงได้กลิ่นอายความเป็นไทยเหมือนเดิม ทันสมัยใหม่แต่ไม่ลืมความเป็นไทยช่วยสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมความเป็นไทยผ่านการแต่งกาย

ชุดไทยประยุกต์ ชุดไทยพระราชนิยม ประเภทของชุดไทย และความหมายของชุดไทยประยุกต์

4.หาเครื่องประดับได้ง่าย

ชุดไทยประยุกต์สมัยใหม่สามารถตัดเย็บในสไตล์โมเดิร์นหรือทันสมัยทำให้ดูสวยเก๋ไก๋และมีเอกลักษณ์ไปอีกแบบ และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเครื่องประดับ ชุดไทยประยุกต์หาเครื่องประดับได้ง่ายสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์กับเครื่องประดับได้หลายชิ้น เช่น ต่างหูสร้อยคอ สร้อยข้อมือ กำไล แหวน ปิ่นปักผม เป็นต้น

ชุดไทยพระราชนิยมมีกี่ประเภท  ชุดไทยประยุกต์คืออะไร ข้อดีของการสวมใส่ชุดไทยประยุกต์มีอะไรบ้าง ทั้งหมดนี้คือสาระดีๆ เกี่ยวกับชุดไทยชุ ดแต่งงานที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวนิยมสวมใส่ โดยเฉพาะชุดไทยประยุกต์เป็นชุดไทยที่ได้รับความนิยมสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ได้หลากหลายแม้จะดูทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างชุดไทย