แต่งงานชุดไทยจิตรลดาแขนสั้น

แต่งงานชุดไทยจิตรลดาแขนสั้น

การแต่งงานแบบไทย ถือว่าเป็นพิธีการแต่งงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่เป็นมงคล แฝงด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างตามแต่ละท้องถิ่น ซึ่งการแต่งงานที่จัดลำดับพิธีการขั้นตอนต่าง ๆ นั้น จึงมีความละเอียดและสำคัญมาก และเป็นประเพณีที่งดงามอย่างเหมาะสม แสดงถึงความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมด้านจิตใจ และวัฒนธรรมด้านวัตถุของบรรพบุรุษของไทยที่มองการณ์ไกล และมีความละเอียดอ่อนในแต่ละพิธีการ เนื่องจากโดยธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตนั้น ย่อมมีความต้องการทางเพศสัมพันธ์และต้องการสืบสกุล แต่การจัดพิธีแต่งงานถือว่า เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์

หนึ่งในพิธีการแต่งงานแบบไทย คือ ชุดไทย ที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนิยมสวมใส่ในงานหมั้นและงานฉลองมงคลในพิธีเช้า เพราะถือเป็นการทำพิธีการที่เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตสมรส ซึ่งการสวมใส่ชุดไทยเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทย ซึ่งนอกเหนือจากรูปแบบของชุดไทยที่มีหลากหลายแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยตั้งแต่รุ่นอดีตสืบทอดมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน

ชุดไทยพระราชนิยม ประเภทของชุดไทย และความหมายของชุดไทยประยุกต์

“สตรีไทยควรมีเครื่องแต่งกายที่เป็นชุดไทย โดยเฉพาะเหมือนชุดประจำชาติ” เป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ของไทย และตามหลักวิชาการร่วมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทย เพื่อทรงค้นคว้าเรื่องเครื่องแต่งกายชุดไทยสมัยต่าง ๆ และให้ช่างที่มีฝีมือออกแบบตัดเย็บให้ชุดไทยเป็นชุดประจำชาติที่สละสลวย สวยงาม เหมาะกับบุคลิกภาพของคนไทย ซึ่งเรียกชุดไทยนี้ว่า “ชุดไทยพระราชนิยม”

ชุดไทยจิตรลดา

ชุดไทยจิตรลดาถือเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม ซึ่งตั้งตามชื่อ “พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน” เป็นชุดแต่งกายประจำชาติของสุภาพสตรี ซึ่งนิยมสวมใส่ในงานพิธีหรืองานพระราชพิธีต่าง ๆ ในช่วงเวลากลางวัน อาทิเช่น งานพิธีหมั้น งานมงคลสมรส ลักษณะเป็นทางการกว่าชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดามีลักษณะเด่นของชุดไทยจิตรลดาจะเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
มีหลายรูปแบบ ทั้งลักษณะการตัดเย็บ และชนิดของผ้า เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าใยประดิษฐ์ ผ้าพื้น ผ้าลายดอก ผ้าลายริ้ว ผ้ายกดิ้นเงิน ผ้ายกดิ้นทอง เป็นต้น โดยชุดไทยจิตรลดาแบบดั้งเดิม จะเป็นเสื้อเข้ารูปคอกลมและตั้งขึ้น มีสาปติดกระดุมด้านหน้า 5 เม็ด ความยาวแขนของเสื้อ จะยาวจรดข้อมือ หรือ เป็นเสื้อแขนยาวทรงกระบอก นุ่งกับผ้าซิ่นทอลายขวาง โดยนิยมใช้ผ้าไหมเกลี้ยง
มีเชิงหรือยกดอกทั้งตัว ส่วนผ้าซิ่นยาวจรดข้อเท้า ป้ายด้านหน้า ตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือยกดอกทั้งตัว ผ้าซิ่นยาวป้ายหน้าคนละชิ้นกับตัวเสื้อ โดยสุภาพสตรีนิยมใช้เครื่องประดับ เช่น สร้อยคอติดกระดุมทอง สร้อยข้อมือ และต่างหู เป็นต้น

ชุดไทยพระราชนิยม ประเภทของชุดไทย และความหมายของชุดไทยประยุกต์

ชุดไทยจิตรลดาแขนสั้น

เป็นการนำชุดไทยจิตรลดามาประยุกต์จากเดิม เป็นเสื้อแขนยาวทรงกระบอก นุ่งกับผ้าซิ่นทอลายขวาง สำหรับความยาวของผ้าซิ่นจะยาวจรดข้อเท้า ป้ายด้านหน้า ผ้าซิ่นยาวป้ายหน้าคนละชิ้นกับตัวเสื้อโดยนิยมใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือยกดอกทั้งตัว เปลี่ยนแปลงความยาวของแขนเสื้อจากแขนยาวเป็นแขนสั้น และออกแบบบริเวณคอให้กว้างขึ้น ในการนำชุดไทยจิตรลดามาประยุกต์ให้เป็นชุดไทยจิตรลดาแขนสั้นนั้น จะเป็นการผสมผสานความเป็นไทยแบบดั้งเดิมร่วมกับและความทันสมัยอย่างยุคสมัยปัจจุบันลงตัว โดยชุดไทยจิตรลดาแขนสั้นเป็นการประยุกต์ดัดแปลงจากการออกแบบและตัดเย็บของชุดไทยพระราชนิยม ทั้งใน 8 แบบ อาทิ ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดอมรินทร์ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยดุสิต ชุดไทยจักรี ชุดไทยศิวาลัย และชุดไทยจักรพรรดิ เป็นการนำเอาจุดเด่นของแต่ละแบบมาเติมเต็มความสวยงาม อีกทั้งสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ผ่านกรรมวิธีการรวมกันแบบ “คัสตอมไมซ์” (customized) ส่วนต่าง ๆ ของชุดไทย เพื่อให้การสวมใส่ชุดไทยจิตรลดาแขนสั้นให้ดูทันสมัยและทำให้สวมใส่ได้ง่ายกว่าแบบเดิม แต่ยังคงความคลาสสิคของรูปแบบดั้งเดิมไว้ อาจออกแบบดัดแปลงเสื้อแขนสั้นให้มีระบายลูกไม้เป็นชั้นๆ รอบแขนเสื้อและเอวเสื้อเข้ารูปให้สวยงามขึ้น

Deeplove Wedding ผู้นำด้านชุดไทยประยุกต์ ของเมืองไทย

ทั้งนี้ ในการออกแบบชุดไทยจิตรลดาแขนสั้นสำหรับใช้ในงานแต่งงานให้สร้างความโดดเด่นและสวยงามเป็นเอกลักษณ์แต่ละปัจเจกบุคคลนั้น ยังต้องอาศัยประสบการณ์ ความประณีต และความชำนาญของผู้ออกแบบและตัดเย็บผ้า อีกด้วย