Q&A การแต่งงาน มีข้อดีอะไรบ้าง

Q&A การแต่งงาน มีข้อดีอะไรบ้าง

Q&A การแต่งงาน 

การแต่งงาน ว่ากันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่ ในขณะเดียวกันหลายคนมองว่า การแต่งงานเป็นเพียงการทำให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีเท่านั้น ซึ่งต้องให้เกียรติทางฝ่ายหญิง ปัจจุบันความคิดของผู้คนเริ่มเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย หลายคนเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันไปก่อน พร้อมเมื่อไหร่ เก็บเงินได้ตอนไหนจึงค่อยจัดงานแต่งทีหลังซึ่งไม่ได้ผิดกฏอะไรเป็นความพึงพอใจของคนทั้งสองฝ่ายมากกว่า  

ความหมายของการแต่งงาน คืออะไร 

การแต่งงาน หมายถึง การจัดพิธีมงคลสมรสหรือการที่คนทั้งสองได้ตกลงใช้ชีวิตร่วมกันและประกาศอย่างเป็นทางการให้สังคมได้รับรู้ พิธีแต่งงานมีมายาวนาน สำหรับรูปแบบของพิธีจะแตกต่างกันออกไปตามเชื้อชาติ ศาสนาหรือวัฒนธรรม พิธีการแต่งงานส่วนมากจะเป็นการแลกเปลี่ยนคำสาบาน การมอบของขวัญหรือสินสอด มีการสวมแหวนให้กันและกัน สำหรับพิธีแต่งงานของไทย ส่วนมากจะประกอบไปด้วย พิธีสงฆ์ การแห่ขันหมาก พิธีสู่ขอ พิธีปูเรียงสินสอด พิธีสวมแหวนแต่งงาน พิธีรับไหว้หรือพิธีไหว้ผู้ใหญ่ และพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ ปิดท้ายด้วยพิธีส่งตัวเข้าหอ 

Q&A การแต่งงาน 

คนเราแต่งงานเพื่ออะไร 

พิธีแต่งงาน มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันงานแต่งงานมีรูปแบบหรือพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศหรือแต่ละพื้นที่ การแต่งงานงาน ทำไมต้องมี หัวใจสำคัญคือเป็นการประกาศให้สังคมได้รับรู้อย่างเป็นทางการว่าทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คู่รักจะได้แสดงต่อหน้าครอบครัว เพื่อนฝูงอย่างเป็นทางการว่าต่อจากนี้จะเริ่มต้นสร้างครอบครัวด้วยกัน งานแต่งงาน พิธีกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในบทบาทใหม่ อีกทั้งยังให้คนอื่นๆ ร่วมแสดงความยินดีเป็นการเฉลิมฉลองความรักหรือความสัมพันธ์ของคู่รักอีกด้วย  

Q&A การแต่งงาน 

พยานในการแต่งงานจำเป็นหรือไม่ เพราะอะไร 

หลายคนอาจสงสัยว่า พยานในการแต่งงานจำเป็นหรือไม่ ในที่นี้เหมายถึง พยานในการจดทะเบียนสมรส หากอ้างอิงตามกฎหมายได้ระบุไว้ว่า คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส ชายและหญิงต้องมีอายุครบ 17 ปี บริบูรณ์ เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรส ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือยินยอมในกรณีที่ ผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถมาให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ และพยานจำนวน 2 คน 

Q&A การแต่งงาน 

แต่งงานมีข้อดีอะไรบ้าง 

ข้อดีของการแต่งงาน ที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือ การมีคู่ชีวิต มีคู่คิด มีคนคอยซัพพอร์ต มีคนคอยให้คำปรึกษาและยังช่วยแบ่งเบาภาระของกันและกันได้ นอกจากนั้น ทางรัฐบาลยังให้สิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีสำหรับคู่รักที่มีลูกสองคน คนละ 6 หมื่นบาทต่อปี ทั้งนี้ ลูกที่เกิดมาจะต้องเกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

เท่านั้นยังไม่พอ ทางรัฐยังเอาใจคนมีลูกมากด้วยการให้นำค่าฝากครรภ์หรือค่าคลอดบุตรไปลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ละครั้ง แต่ต้องไม่เกิน 6 หมื่นบาท และยังมีการเพิ่มค่าลดหย่อนให้กับคู่รักที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ลดหย่อนได้เพิ่มคนละ 6 หมื่นบาทต่อปี เพิ่มจากฎหมายเดิมที่ให้ลดหย่อนเพียง 3 หมื่นบาทต่อปีเท่านั้น 

การแต่งงาน คือ การประกาศอย่างเป็นทางการว่าคู่รักจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบถูกต้องตามกฎหมายและยังถือเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนาน พิธีแต่งงานในแต่ละประเทศมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป อย่างพิธีแต่งงานแบบไทย อาจมีลำดับขั้นตอนค่อนข้างเยอะ ทุกคนต่างต้องการให้งานแต่งงานของตัวเอง ออกมาดีที่สุด ดังนั้น ต้องวางแผนให้ดี โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายสำคัญที่สุด

https://lin.ee/jBjEXPw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *