ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย มั่นใจ Safezone100%

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย มั่นใจSafezone 100% 🚫🦠

บริษัทปรับเพิ่มมาตรการการป้องกัน ทุกคนที่ผ่านเข้าออกบริษัท
ต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยประตูฆ่าเชื้อระบบนาโนเทค
และ Big Cleaning ทุกวันก่อนเวลาปิดให้บริการจะมีการพ่นฆ่าเชื้อด้วยเครื่องพ่นฆ่าเชื้อทั่วทุกพื้นที่ 💨
จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยเมื่อมาใช้บริการแน่นอนค่ะ ✅👍
เพราะเราเข้าใจสถานการณ์ เพื่อวันสำคัญของคุณต้องเดินต่อได้แบบไม่มีสะดุด 😊

บทความตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน